Oplossing Plantentuin voor zomer
Foto: fdm
BRUSSEL - Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) hoopt dat nog voor het zomerreces de knelpunten zijn weggewerkt om een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten met de Franse gemeenschap over de overdracht van de Nationale Plantentuin in Meise.
Indien de onderhandelingen niet succesvol blijken, zal de zaak op het Overlegcomité aanhangig worden gemaakt. Intussen lijkt voor de vervanging van enkele personeelsleden in de plantentuin een oplossing in de maak.

De overheveling van de Plantentuin naar Vlaanderen was al voorzien in het communautaire Hermes-akkoord van 2000, maar het dossier zit al jaren geblokkeerd. Directeur Jan Rammeloo van de Nationale Plantentuin trok daarover de voorbije weken opnieuw aan de alarmbel.

Voor de overheveling van de tuin naar Vlaanderen is een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschapsregering nodig, dat daarna door de parlementen moet worden goedgekeurd.

Leterme zei vanmiddag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement dat er zich nog concrete problemen stellen, onder meer inzake het aantal Franstalige personeelsleden dat in de tuin mag blijven werken en de erkenning van Franstalige experts.

Er is volgens Leterme al enkele keren over de overdracht overleg gepleegd met het kabinet van minister-presidente Marie Arena van de Franse gemeenschap. Hij hoopt voor het zomerreces definitief uitsluitsel te kunnen geven en tegen dan de knelpunten uit het samenwerkingsakkoord na vier jaar te hebben weggewerkt.

Zonder resultaat wil Leterme het dossier voorleggen aan het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Maar hij zei vanmiddag bilateraal contact met de Franse gemeenschap te verkiezen.