De Franstalige liberalen van MR hebben het licht op groen gezet om in de regering Leterme I te stappen. Op het congres in Sint-Lambrechts-Woluwe viel geen enkele tegenstem te noteren.
Zowel FDF-voorzitter Olivier Maingain als verschillende FDF-mandatarissen waren aanwezig op het congres. Dat kan er op wijzen dat de verschillen die tussen FDF en MR opdoken over een portefeuille in Leterme I uit de wereld zijn geholpen.

In zijn slotspeech verwees MR-voorzitter Didier Reynders niet naar het dispuut. Hij stelde wel dat de onderhandelingen over de verdeling van de portefeuilles nog steeds aan de gang zijn en lang dreigen te duren. De spanningen tussen MR en FDF over een portefeuille voor deze laatste in de regering-Leterme I lijken verdwenen. De FDF’er Bernard Clerfayt wordt staatssecretaris, naast de MR’er Olivier Chastel; dat lijkt achter de schermen geweten te zijn.

Op het congres dat de Franstalige liberalen van MR en het FDF hielden in het cultuurcentrum Wolubilis in Sint-Lambrechts-Woluwe, werd daarover met geen woord gerept. De aanwezigen stemden unaniem voor een deelname aan de regering-Leterme I.

FDF-voorzitter Olivier Maingain kreeg als eerste het woord. Hij zei dat de partij veel had beloofd voor de verkiezingen en dat ze woord had gehouden. Voorts wenste hij de MR veel succes in de regering.

Alle sprekers loofden uitgebreid de MR-kopman Didier Reynders. ‘Als de MR staat waar ze nu staat - in de regeriing - is dat dankzij Reynders’, klonk het. ‘Hij is steeds met de andere partijen in dialoog gegaan, hij heeft constructief onderhandeld.’

Europees commissaris Louis Michel zei dat hij de voorbije maanden ‘soms nerveus, soms ongerust’ naar de Belgische politiek had gekeken. Hij verwekte hilariteit in de zaal toen hij tot Reynders zei: ‘Didier, ik blijf altijd beschikbaar.’ Daarmee alludeerde hij op de geruchten over zijn terugkeer naar de nationale politiek. Reynders reageerde kort: ‘Er komen nog verkiezingen.’

De MR-voorzitter had het uitgebreid over ‘de Vlamingen’ in zijn speech: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de Vlamingen na al die maanden hebben begrepen dat er altijd een dialoog moet zijn als ze iets willen bereiken op communautair vlak. En dat ze niet mogen vertrouwen op nationalistische en separatistische ideeën die voor ons onaanvaardbaar zijn.’

Maar hij zei ook: ‘Ik ben bereid om een tweede pakket van de staatshervorming te aanvaarden, zolang dat in dialoog gebeurt.’ Daarop herhaalde Reynders zijn voorstel voor een federale kieskring.