Meer overleg nodig tussen actoren ontwikkelingshulp
Charles Michel Foto: rr
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel (MR) wil meer overleg tussen de verschillende actoren in het Belgische beleid tegen de honger.
Daarom wil de minister nadenken over een herziening van de wet over ontwikkelingssamenwerking. Dat zei hij woensdagnamiddag op een colloquium van de ngo-coalitie '2015-De Tijd Loopt'.

Minister Michel wil de strategische nota over landbouw herzien, korter en meer operationeel maken. Vanaf mei wil de minister een denkproces op gang trekken om de wet van 1999 over de ontwikkelingssamenwerking te herzien.

Michel hoopt daarbij op een zo groot mogelijke bijdrage van de Belgische samenleving. Dat is voor de politicus meteen ook de gelegenheid om de publieke opinie te sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking. ‘Ik wil ook de indirecte actoren nauwer betrekken bij de voorbereiding van de gemengde commissies met onze partnerlanden’, zegt Michel.

De ontwikkelingsminister benadrukte dat België al veel deed inzake plattelandsontwikkeling, maar dat ‘we nog niet genoeg doen’. Hij bemerkte nog dat de Belgische hulp aan het zuiden niet enkel beperkt is tot ontwikkelingshulp. ‘In ons land is er een enorm reservoir aan kennis en ontwikkelingsinitiatieven. Dit engagement dat ik in alle sectoren van de samenleving zie, wil ik mobiliseren’, besloot Michel.