Geld is voor meer dan de helft van de Vlaamse ondernemers de belangrijkste drijfveer om zelfstandig werken. Klanttevredenheid is voor één op vijf meest belangrijk.
Dat blijkt uit een enquête van UNIZO in samenwerking met 4BetterResults.be. 54,7 procent van de 607 ondervraagde Vlaamse zaakvoerders noemt financiële resultaten als belangrijkste drijfveer. 20,7 procent van de zaakvoerders noemde netto winst het allerbelangrijkste resultaat van hun bedrijf. Pure klantentevredenheid haalde 13,7 procent en is daarmee het op één na belangrijkste. Tewerkstelling op zich haalde slechts 3,8 procent, innovatie 1 procent.

Opvallend in de enquête is het duidelijke verschil onder de aspecten die belangrijk worden geacht bij bedrijfsleiders die tevreden zijn met hun resultaten of niet tevreden zijn. Tevreden bedrijfsleiders geven meer aandacht aan personeelstevredenheid. Bij de ontevreden bedrijfsleiders gaat meer aandacht naar kwaliteit van de productie en dienstverlening.

Het realiseren van goede resultaten is volgens de ondervraagde zaakvoerders vooral belangrijk voor de realisatie van hun eigen doel maar ook voor hun familie. Het realiseren van een bepaalde levenstandaard komt op de derde plaats.

Op de resultaten op te krikken, grijpen de ondervraagde zaakvoerders vooral naar investeringen in machines en software (52,2 %). Interne communicatie (49,2%) en publiciteit (48 %) komen op de tweede en derde plaats. Hoe groter de tevredenheid van de zaakvoerders, hoe meer ze naar interne communicatie en het coachen van medewerkers grijpen om nog betere resultaten te bereiken.

De belangrijkste hinderpaal bij het realiseren van betere resultaten zijn volgens de zaakvoeders economische aspecten (72 %). De wetgeving (55 %) en de zoektocht naar geschikt personeel (55 %) komen op de tweede plaats. De administratie volgt op vier (44 %).

Als de bedrijfsleiders iets zouden kunnen veranderen, opteert 67 procent voor een verlaging van de sociale lasten.