De Kamercommissie Financiën heeft woensdag unaniem het licht op groen gezet voor de oprichting van een onderzoekscommissie die moet uitzoeken waarom een aantal grote gerechtelijke fiscale fraudedossiers met een sisser zijn afgelopen.
In de motivatie van het wetsvoorstel luidt het dat de strijd tegen grote fiscale en financiële fraude in ons land inefficiënt wordt gevoerd. Er wordt daarbij onder meer verwezen naar de affaire KB-Lux en naar de zaak van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FGBB).

In totaal zou het niet-geïnde bedrag in de strijd tegen de fiscale fraude oplopen tot bijna 130 miljard euro. De onderzoekscommissie moet nu nagaan hoe dit komt, wie ervoor verantwoordelijk is en wat eraan gedaan kan worden.

Het wetsvoorstel werd ingediend door Ecolo-kamerfractieleider Jean-Marc Nollet. Hij kreeg uiteindelijk de steun van alle partijen. Normaal gezien komt het wetsvoorstel na de paasvakantie op de plenaire agenda terecht.

Affaire KB-Lux komt als eerst aan bod

Het is de affaire KB-Lux, die ondertussen verjaard is, die de onderzoekscommissie als eerste onder de loep gaat nemen. Het dossier slaat op een fiscale bepaling waarvan het doel is een dubbele belasting van sommige in het buitenland ontvangen roerende inkomsten te voorkomen. Op het einde van de jaren '80 pasten 14 bekende banken deze techniek op frauduleuze wijze toe om belastingen bij 500 ‘goede klanten’ of bij zichzelf te ontlopen. Er zal echter over gewaakt moeten worden dat het parlement niet in het vaarwater van het gerecht komt.