De Senaat stemt in met het advies van de commissie Institutionele Aangegelegenheden over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. In het advies wordt gepleit voor een onderhandelde oplossing.
Er waren 46 stemmen voor, acht tegen (Vlaams Belang en Lijst Dedecker) en één onthouding, van Geert Lambert (Spirit).

In het advies dat de Senaat vanmiddag goedkeurde over het belangenconflict rond BHV, wordt verwezen naar de onderhandelingen die na de vorming van Leterme I gevoerd zullen worden over het explosieve dossier. Er wordt met andere woorden gekozen voor een onderhandelde oplossing.

De Hoge Vergadering nam akte neemt van de verschillende standpunten en stelde vast dat de ‘oplossing van het probleem is geagendeerd in het kader van de lopende onderhandelingen, zoals weergegeven in het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen’.

Dat laatste is een verwijzing naar het wetsvoorstel waarin het eerste pakket met communautaire maatregelen vervat zit. In de memorie van toelichting wordt gewag gemaakt van een grotere staatshervorming en onderhandelingen over BHV. Tegen de zomer moet er hierover een akkoord zijn.

Door de stemming in de Senaat verhuist het dossier nu naar het Overlegcomité van de verschillende regering. >br>
Het parlement van de Franse gemeenschap riep op 9 november vorig jaar een belangenconflict in over BHV. Dat gebeurde twee dagen nadat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaamse wetsvoorstel werd goedgekeurd dat de kieskring BHV splitst. Belangenconflicten brengen een reeks overlegprocedures op gang waarmee de bespreking van de wetsvoorstellen terzake wordt opgeschort.

Eerst was er overleg tussen de Kamer en het parlement van de Franse gemeenschap, maar dat leverde niets op. Daarna verhuisde het dossier naar de Senaat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig