Het onafhankelijke investeringsfonds CultuurInvest, dat beheerd wordt door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), heeft sinds november 2006 al 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in cultuurprojecten. Dat heeft CultuurInvest woensdag gemeld op een persconferentie.
'De totale impact van deze investeringen op de Vlaamse markt bedraagt na iets meer dan een jaar maar liefst 7,3 miljoen euro, waarvan 3,7 miljoen euro door CultuurInvest en 3,6 miljoen euro via andere financieringsinstrumenten', zegt Fondsmanager Peter Leyder, die benadrukt dat de eerste opbrengsten al terugvloeien naar het fonds.

CultuurInvest kreeg tot vandaag 130 dossiers aangemeld en het investeringscomité ging reeds over tot 28 investeringsbeslissingen, waarvan er vandaag 19 afgerond zijn. 'Daar zitten zowel ondernemingen bij uit de muziek- en entertainmentsector, als uit de beeldende kunsten, design, mode en game-industrie', aldus nog Leyder.

CultuurInvest verstrekt leningen en neemt participaties in ondernemingen (via kapitaalsverhogingen). Het investeringsfonds wil eerst en vooral investeren in ondernemingen (kmo's) die zich bezighouden met de creatie van artistieke producten, maar ook in de 'bouwstenen' voor cultuur. Onder die laatsten verstaat CultuurInvest al de ondersteunende bedrijven en diensten aan artiesten en artistieke projecten.

Het investeringsfonds stapte zo mee in het kapitaal van Megadisc, een onafhankelijke signingmaatschappij uit Gent, die onder meer een langetermijnovereenkomst heeft met de Gentse Puerto Ricaan Gabriel Rios. Ook de Antwerpse promotiegalerie voor hedendaagse kunst Office Baroque kreeg een achtergestelde lening verstrekt voor de lancering van de galerie.

Verder prefinancierde CultuurInvest onder meer de productie van vier Zuiderkroonevenementen via achtergestelde leningen, die via de ticketverkoop terugbetaald worden. Het investeringsfonds beschikt vandaag over een kapitaal van 21,5 miljoen euro, dat voor de helft gefinancierd werd met middelen van PMV en voor de helft opgehaald werd bij zeven strategische privépartners.

Het vooropgestelde investeringsritme per jaar ligt op 3,5 miljoen euro. Tegenover elke euro kapitaal die CultuurInvest investeert, is ook minstens een euro kapitaal vereist van de ondernemers zelf of van andere financiers.