De tweede man van de VN in Kosovo, Larry Rossin, beschuldigde Servië dinsdag van medeplichtigheid aan het geweld in Mitrovica.
Hij voegde eraan toe dat de Servische regering op zijn minst had nagelaten haar invloed aan te wenden om de etnische Serviërs van de aanval op het gerechtsgebouw te weerhouden.

De hoogste functionaris voor Kosovo van de Servische regering, Dusan Prorokovic, ontkende de beschuldigingen en zei dat Belgrado alleen maar had geprobeerd 'de situatie te kalmeren'.