De resoluties van Kamer en Senaat over de toestand in bepaalde weeshuizen in Bulgarije is in het verkeerde keelgat geschoten bij de voorzitter van de Bulgaarse nationale assemblee.
Hij vindt de resoluties en de 'excessieve politisering' van de problematiek niet de beste manier 'om ons te helpen', zo schrijft hij in een brief aan zijn collega van de Belgische Senaat, Armand De Decker.

In de resolutie vraagt de Senaat aan de regering om de problematiek op de Europese agenda te plaatsen om zo een einde te maken aan de mensonterende leefomstandigheden in de weeshuizen en instellingen voor gehandicapten. Daarnaast moet een concreet en uitgebreid programma uitgewerkt worden om de levensomstandigheden, de begeleiding en opleiding in de Bulgaarse instellingen en weeshuizen te verbeteren.

In zijn brief aan zijn Belgische collega van de Senaat betreurt voorzitter Guergui Pirinski, in een vorig leven nog Bulgaars minister van Buitenlandse Zaken, dat de problematiek van de Bulgaarse weeshuizen 'een dergelijke politieke omvang' heeft aangenomen. De 'excessieve politisering' schaadt bovendien het imago van Bulgarije, voegt hij er nog aan toe.

Volgens de parlementsvoorzitter zijn er betere mechanismen die reeds hun doelmatigheid hebben bewezen 'in een geest van wederzijds respect tussen onze landen en volkeren'.