Wie krijgt welke post in Leterme I?
Foto: photonews
Pas vanavond laat zal er duidelijkheid zijn over de ministers en staatssecretarissen in de nieuwe regering Leterme I. De meerderheidspartijen hebben hun overleg opgeschort tot 23 uur.
De federale regering mag maximum 15 leden tellen. Toch is de kans groot dat het kabinet Leterme I, net als de interim-regering Verhofstadt III, slechts zal bestaan uit 14 ministers. Naast premier Yves Leterme zou het om 6 Vlaamse en 7 Franstalige ministers gaan.

Als naar de krachtsverhoudingen wordt gekeken, zou de 7de Vlaamse minister normaal voor Open VLD zijn. Maar dan hebben de liberalen met vier ministers evenveel excellenties als CD&V, dat de premier en drie ministers levert. Bij de christendemocraten zijn ze niet happig op zo'n scenario. CD&V is immers goed voor 30 kamerzetels (inclusief de 6 N-VA'ers), tegenover 18 Open VLD'ers. Vandaar dat het scenario van een regering met 14 minister hardnekkig blijft circuleren.

De namen van de CD&V'ers staan vast. Naast premier Leterme, blijven Jo Vandeurzen, Inge Vervotte en Pieter De Crem aan als minister. Bij Open VLD blijven Patrick Dewael en Karel De Gucht op post en maakt Vincent Van Quickenborne meer dan waarschijnlijk zijn intrede als minister.

In Open VLD-kringen valt ook nog steeds de naam van Wouter Gabriels, de kabinetschef van Verhofstadt en zoon van gewezen minister Jaak Gabriels, maar hij zou een uitvoerend mandaat niet echt zien zitten.

Om het evenwicht tussen de twee Vlaamse partijen te herstellen, zouden de liberalen een staatssecretaris meer mogen leveren dan de christendemocraten. Het meest waarschijnlijke scenario is een staatssecretaris voor CD&V en twee voor Open VLD.

Franstaligen

De 7 Franstalige ministerposten worden verdeeld zoals bij de interimregering. 3 ministers voor MR, 3 voor PS en 1 voor CDH.

Mogelijk wordt CDH-voorzitster Joëlle Milquet minister in plaats van Josly Piette. Ze zou belangstelling hebben voor Binnenlandse Zaken, momenteel de bevoegdheid van Patrick Dewael (Open VLD). Dewael zou dan Werk krijgen.

Bij de Franstalige liberalen zouden Didier Reynders, Sabine Laruelle en Charles Michel minister blijven. Bij de PS is Laurette Onkelinx incontournable, net zoals nieuwkomer Paul Magnette. Die laatste is absoluut nodig om de PS in Charleroi, de grootste Waalse stad, weer op de kaart te zetten. Christian Dupont zal naar alle waarschijnlijkheid de derde PS-excellentie blijven.