Het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) denkt dat de groei van de Nederlandse economie dit jaar nog 2,25 procent zal zijn, maar voorziet voor volgend jaar een verdere terugval naar 1,75 procent. De werkloosheid zal dit jaar nog dalen tot net boven 300.000 personen, maar volgend jaar iets toenemen, tot ongeveer 4 procent van de beroepsbevolking.
Bovendien kunnen de Nederlanders rekening houden met een oplopende inflatie in de tweede helft van dit jaar. Dat staat in het woensdag gepresenteerde Centraal Economisch Plan. Nederland zal de hoge economische groei, die zich voordeed in de tweede helft van vorig jaar, niet meer halen. Dat komt mede door de wereldhandel, die afzwakt door de kredietcrisis.

De cao-lonen zullen dit jaar naar verwachting stijgen met 3,25 procent en volgend jaar met 3,75 procent. Dit gaat gepaard met een inflatie die stijgt van 2,5 procent dit jaar naar 2,75 procent in 2009. De koopkracht van de huishoudens, dit jaar nog onder druk, zal volgend jaar met 1 procent stijgen.

Het overschot op de begroting van Nederland zal stijgen van 0,6 procent over afgelopen jaar, naar 1,1 procent over dit jaar en 1,4 procent volgend jaar. Het CPB zegt dat dit niet duidt op een blijvend overschot in de jaren daarna. Het overschot ontstaat onder invloed van de opleving in de economie, waardoor de belastingontvangsten toenemen. De hoge olieprijs zorgt voor meer aardgasbaten, terwijl de rentelasten op de staatsschuld zullen verslechteren.

CPB-directeur Coen Teulings waarschuwde woensdag tijdens een persconferentie dat het saldo er zonder die conjuncturele invloeden een stuk minder goed voorstaat. 'In vergelijking met 2006 zijn we niet veel opgeschoten'. Desondanks is volgens hem de kabinetsdoelstelling van een overschot van 1,1 procent in 2011 haalbaar als het kabinet vasthoudt aan de begrotingsafspraken.

Teulings zei verrast te zijn dat 'het nog steeds zo goed gaat' met de Nederlandse economie. Wel is voor hem duidelijk dat het vertrouwen van consumenten en producenten afneemt, vooral door de aanhoudende berichten over de Amerikaanse kredietcrisis.

Dit jaar is de 2,25 procent economische groei vooral te danken aan het uitzonderlijke goede laatste kwartaal van vorig jaar. Teulings voorspelt dat een 'verwachte inzinking' zich nu later in 2008 en begin 2009 voordoet.