Het 'Oude' België is zo goed als failliet. De federale regering heeft de middelen niet meer om te kunnen doen wat ze moet en wil realiseren. De oplossing moet gezocht worden bij de regionale overheden. Zo heeft werkgeversorganisatie Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen woensdag gereageerd op het regeerakkoord.
'Uit het regeerakkoord blijkt dat de federale regering wel beseft wat ze moet doen, namelijk jobs creëren en een begrotingsoverschot, en wat ze wil doen, maar blijkt ook overduidelijk dat ze dat alles financieel niet meer kán doen', zegt Voka-voorzitter Urbain Vandeurzen. 'Ze kan niet de nodige middelen vinden om beleidsruimte te creëren. Het geld is er gewoon niet meer.'

Voor Voka is een doorstart nodig van de 'nv België'. Die bestaat eruit de regionale overheden meer bevoegdheden te geven. 'De regio's kunnen meer, maar mogen te weinig', aldus Vandeurzen. Voor Voka moeten de besprekingen over een staatshervorming en over de meerjarenbegroting daarom parallel lopen.