Populariteit van Chavez tanende
President Hugo Chavez van Venezuela kan in steeds mindere mate rekenen op de steun van zijn volk, zo is gebleken uit twee peilingen die dinsdag werden gepubliceerd.
Het onderzoeksbureau Datos meldde dat uit een enquête onder tweeduizend inwoners blijkt dat slechts 34 procent achter Chavez' regering staat. Begin 2005 bedroeg dat percentage nog 67 procent en de huidige score is de laagste in vijf jaar.

De opiniepeiler Keller zei eveneens dinsdag dat 37 procent van de door haar gepolste respondenten zichzelf zei te beschouwen als een Chavez-aanhanger. Kellers onderzoek had medio februari plaats met een steekproef van 1200 mensen.