De uitstoot van broeikasgassen in België lag in 2006 zes procent lager dan in 1990. Dat schrijft Le Soir dinsdag. De cijfers komen uit de recentste inventaris van de broeikasgassen die België dinsdag naar de Europese Commissie heeft gestuurd.
In 2006 lag de uitstoot van broeikasgassen in ons land 6 pct lager dan in 1990, het referentiejaar voor het Kyotoprotocol. Daarmee komt België aardig in de buurt van de daling van 7,5 pct die het tegen 2012 moet realiseren.

'De zachte winter van 2006 heeft een invloed gehad op de daling van het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2. Het is moeilijk te voorspellen of die tendens zich zal voortzetten', luidt het bij de federale overheidsdienst Leefmilieu.

Het Waalse Gewest realiseert de grootste daling (-12,5 pct). Daarna volgen Vlaanderen (-1 pct) en Brussel (+4 pct).