Vanuit de Antwerpse haven is er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk langs het Albertkanaal en in de richting van Brussel. Dat is het gevolg van de staking van de Vlaamse ambtenaren die woensdag de provincie Antwerpen aandoet.
De acties begonnen vroeger dan verwacht. Maandagavond vanaf 22 uur werden alle kleinere bruggen en sluizen in Antwerpen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap al geblokkeerd. Sinds middernacht is ook de belangrijke sluis van Wijnegem dicht. Dat zorgt ervoor dat schepen niet meer van de haven in het Albertkanaal raken en omgekeerd. Er zitten al meer dan honderd schepen vast.

Vervolgens legden de ambtenaren de vaaras Antwerpen-Willebroek-Brussel plat. Via onder andere de zeesluis van Wintam is er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk vanuit de Antwerpse haven naar Brussel.

De binnenvaart ondervindt momenteel de meeste problemen van de acties. De grotere schepen blijven relatief gespaard, al kan daar snel verandering in komen wanneer de vakbonden rond de middag de Zandvlietsluis blokkeren.

Acties zouden 24 uur duren

Momenteel staan de overheidsvakbonden met een stakerpiket aan het administratief centrum van de Vlaamse gemeenschap in Antwerpen. In dat zogenaamde Anna Bijnsgebouw in de Antwerpse Lange Kievitstraat legden ook alle administratieve krachten het werk neer uit solidariteit met de actievoerders.

Volgens een woordvoerder van het ACOD is het de bedoeling om deze acties vol te houden en er rond de middag een schepje bovenop te doen door de Zandvlietsluis te blokkeren. Zo zou de ontsluiting van de Schelde bijna volledig lam worden gelegd. Zowel zeeschepen als de binnenvaart ondervinden nu al problemen.

Volgens het verenigd vakbondsfront duren al deze acties maximum 24 uur. Ze volgen dus niet het voorbeeld van hun collega’s in Oudenaarde en Evergem die hun staking verlengden tot respectievelijk woensdag en vrijdag.

De Vlaamse ambtenaren staken voor een koopkrachtaanpassing van 5 pct via loonsverhogingen. Daarnaast eisen ze de terugtrekking van een controversiële nota van de Vlaamse Overheid in verband met een nieuw personeelsstatuut.

'Argumenten Voka en Unizo niet goed onderbouwd'

De vakbonden reageren intussen laconiek op de kritiek van werkgeversorganisaties Voka en Unizo. Hun argumenten zijn volgens de vakbeweging niet goed onderbouwd. Een woordvoerder doet het punt van Voka als zouden de bonden zichzelf benadelen af als nonsens.

Voka zei dat door de acties ook belastingsbetalers worden getroffen. Net die groep zorgt voor het inkomen van de ambtenaren. Volgens de socialistische bond klopt daar niets van. 'De werknemers zien niet veel van dat belastingsgeld. De overheid steekt het liever in nutteloze reorganisaties zoals het project Beter Bestuurlijk beleid dat een pak euro's heeft gekost', verklaart een vakbondsman.