Uit markt genomen groenten en fruit vooral gebruikt voor dierenvoeding
BRUSSEL - De 4.576 ton groenten en fruit die in de periode september 2005-augustus 2006 in Vlaanderen uit de markt genomen werd, werd vooral gebruikt voor dierenvoeding (3.333,9 ton). De rest ging naar bemesting (684 ton), liefdadigheidsinstellingen (540,7 ton), en ziekenhuizen, rusthuizen, strafinrichtingen en vakantiekolonies (17,3 ton). Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Yves Leterme op een schriftelijke vraag van Vlaams sp.a-parlementslid Ludo Sannen.
Het uit de markt nemen van groenten en fruit is een marktondersteunende maatregel. Sinds het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau bevoegd is voor de controles op de uit de markt genomen producten, neemt het initiatieven om zo veel mogelijk producten aan liefdadigheidsinstellingen te geven. Zo worden voedselbanken wekelijks ingelicht over welke producten waar worden aangeboden. Het initiatief zal ook naar andere liefdadigheidsinstellingen en OCMW's worden uitgebreid.

,,In het licht van de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit, die in 2007 wordt besproken en vanaf 2008 van kracht zal gaan, zullen deze initiatieven in nauw overleg met het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid dus nog verder worden uitgebreid. Een van de belangrijkste doelstellingen van die hervorming is de consumptie van groenten en fruit in de EU te stimuleren, en dan vooral bij jongeren'', aldus Leterme.