Tsjechische president jaagt Europarlemenstleden in de gordijnen
De Tsjechische president Vaclav Klaus heeft donderdag tijdens een geladen toespraak in het Europese Parlement in Brussel het 'ondemocratische en elitaire karakter' van de Europese Unie op de korrel genomen. Verscheidene Europarlementsleden liepen boos weg uit het halfrond.
Volgens Klaus is de kloof tussen de burger en zijn vertegenwoordigers in Europa veel groter dan in de lidstaten. De werking van de EU wordt volgens de notoire euroscepticus gekenmerkt door 'een democratisch deficit, een verlies van democratische verantwoordelijkheid en een besluitvorming door een onverkozen elite'.

Gisteren keurde de Tsjechische Kamer het Lissabon-verdrag goed. Eind april moeten de Senaat en de president zich nog uitspreken, en het is allesbehalve zeker dat die de Kamer volgen. De president doet er alles aan om het verdrag te blokkeren.

Donderdag uitte hij nogmaals zijn kritiek op een sterker Europees Parlement. Aangezien er geen Europees volk bestaat, is het versterken van de rol van het Europees Parlement geen oplossing. Dat zou de vervreemding tussen de burgers en de instellingen van de Unie nog verder doen toenemen', zei hij.

Terwijl Klaus op de eurosceptische banken applaus oogstte, stapten talrijke andere Europarlementsleden boos op. Nog anderen schudden meewarig het hoofd.

EP-voorzitter Hans-Gert Poettering wees zijn gast erop dat het verdrag van Lissabon van het rechtstreeks verkozen Europees Parlement een volwaardige medebeslisser maakt. 'In een parlement in vroegere tijden had u deze toespraak niet kunnen houden. Godzijdank leven we in een democratie waar iedereen zijn mening kan geven.'