BRUSSEL- Euroshareholders, de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen, eist het aftreden van de premier Yves Leterme wegens onaanvaardbare druk en beïnvloeding van de gerechtelijke instanties in het Fortis-dossier.
Euroshareholders vertegenwoordigt ruim 15.000 gedupeerde beleggers en was verzoekende partij bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Uit de brief van Yves Leterme aan minister van Justitie Jo Vandeurzen en de brief van de voorzitter van het Hof van Cassatie blijkt volgens Euroshareholders duidelijk dat het kabinet ongeoorloofde druk heeft uitgeoefend op het gerecht en dat daarbij de scheiding der machten niet in acht is genomen. Stuitend is dat Leterme zich dat zelf niet realiseert, stelt Euroshareholders.

Voor Euroshareholders is het gedrag van Leterme de zoveelste misstap in het Fortis-dossier. Eerder zette de regering Leterme het Fortis-bestuur onder ongeoorloofde druk om akkoord te gaan met de verkoop aan BNP Paribas, werden aandeelhoudersrechten genegeerd, werd een ondeugdelijke compensatieregeling ontworpen en werd een defensieve strategie gevoerd in plaats van een poging te ondernemen om een oplossing te vinden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig