Het Fortis-arrest van de 18de kamer van het hof van beroep in Brussel is niet op een reglementaire manier tot stand gekomen. Dat zegt de procureur-generaal bij het hof, Marc de le Court, in een brief aan minister Jo Vandeurzen. Dit pleit gedeeltelijk Christine Schurmans vrij, de rechter die door ziekte niet aan de beraadslaging kon deelnemen.
Vrijdag 12 december sprak het hof van beroep in Brussel het Fortis-arrest uit dat voor de regering negatief was. Voordien was er een hele procuredureslag aan vooraf gegaan. De advocaten van de regering vroegen dat de debatten zouden heropend worden om een nieuw argument op te werpen.

De voorzitter van de 18de kamer, Blondeel, en twee collega’s gingen daar aanvankelijk op in. Ze zouden, volgens het verslag van de procureur-generaal, bereid geweest zijn de zieke Schurmans te vervangen en met een nieuw samengestelde kamer een nieuwe zitting aan de Fortis-zaak te wijden. Dat zou gebeuren op maandag 15 december.

De advocaten van de regering waren niet gerust gesteld. Er volgde een nieuwe bijeenkomst, dit keer met voorzitter Blondeel alleen. Dit is al ongebruikelijk en niet volgens de wettelijke regels. De vergadering ging ook niet door in de normale zittingszaal van de 18de kamer.

Uiteindelijk volgt er die dag toch een eindarrest, tot verbazing van de advocaten van de regering. In het arrest staat dat de vraag om de debatten te heropenen, is behandeld maar verworpen – onder verstaan door de drie leden van de kamer. Dat is echter niet het geval. Schurmans is afwezig door ziekte.

Dit feit alleen, zegt de procureur-generaal, zou voor het Hof van Cassatie een voldoende reden kunnen zijn ‘om het Fortis-arrest in zijn geheel te vernietigen’. Blondeel zou ‘handelingen hebben gesteld waarbij hij zijn bevoegdheden heeft overschreden’.

Zo ver is het nog niet. De advocaten van de regering moeten nog een cassatieberoep indienen en daarna moet Cassatie nog voldoende redenen zien om het Fortis-arrest te verbreken. Dat zal maanden in beslag nemen. Het aandeel Fortis steeg vandaag met 19,3 % naar 1,145 euro.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig