Hof van Cassatie bevestigt inmenging kabinet
Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Ghislain Londers Foto: belga
De voorzitter van het Hof van Cassatie, de hoogste rechtsinstantie in ons land, laat in een brief aan Kamervoorzitter Van Rompuy duidelijk blijken dat het Hof ervan overtuigd is dat er wel degelijk ongeoorloofde druk is uitgeoefend door het kabinet-Leterme op de rechters die uitspraak moesten doen in het kort geding over Fortis.


LEES HIER DE BRIEF

Kamervoorzitter Herman Van Rompuy ontving de brief vanmiddag uit handen van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Ghislain Londers en de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep Guy Delvoie.

De brief was 'persoonlijk en vertrouwelijk', maar werd donderdagnamiddag toch uitgebreid verspreid in de wandelgangen van de Kamer. De brief veroorzaakte daar meteen heel wat opschudding.

In de brief staat letterlijk dat 'alles in het werk is gesteld opdat het arrest van de 18de Kamer van het hof van beroep niet zou kunnen worden uitgesproken zoals voorzien.'

Ontoelaatbare druk

De magistraten verklaarden Van Rompuy dat de regering op 10 december al op de hoogte waren van de beslissing van het Hof in het arrest-Fortis die pas twee dagen later zou worden uitgesproken.

De magistraten spreken van ontoelaatbare druk vanuit de regering op het hof van beroep om te voorkomen dat het arrest zou worden uitgesproken. De advocaten van de Belgische Staat zouden alles in werking gezet hebben een nieuwe zitting te laten plaatsvinden, voor een nieuw hof, waar dan alles vanaf het begin zou moeten hernomen worden.

In eerste instantie probeerden de raadsheren van de Staat twee rechters va h hof van beroet te wreken, meer bepaald voorzitter Paul Blondeel en Mireille Salmon.

Deze aanvraag werd - zoals het hoort - ingediend bij de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep, die de aanvraag verwierp.Maar op dat moment werd wel duidelijk dat de regering op de hoogte was van de inhoud van het arrest.

Lek

De advocaten van de Staat dienden daarop een aanvraag in om de debatten te heropenen op grond van nieuwe elementen die aan alle partijen zouden moeten voorgelegd worden. Voorzitter Blondeel heeft daarop zelf geoordeeld dat de nieuwe elementen niet voldoende waren om op de vaag in te gaan.

Ondertussen vroeg de eerste voorzitter van het hof van beroep Guy Delvoie Christine Schurmans om rekenschap af te leggen. Het was inmiddels duidelijk geworden dat zij naar alle waarschijnlijkheid het beroepsgeheim geschonden had.

Nadat de brief van premier Leterme aan de minister van Justitie woensdag bekend raakte, vielen voor Delvoie de puzzelstukjes in elkaar. Delvoie liet Van Rompuy vanmiddga verstaan dat, gezien de link tussen de echtgenoot van mevrouw Schurmans met de CD&V en premier Leterme, er geen twijfel mogelijk is dat de regering het gerecht wilde dwingen om een ander arrest uit te spreken, dan dat gene dat mevrouw Schurmans weigerde te ondertekenen.

Herman Van Rompuy liet weten akte te hebben genomen van de informatie die hem werd verstrekt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig