De meerderheidspartijen zijn het nog niet eens over de missie van de parlementaire onderzoekscommissie in het Fortis-dossier. De vraag is wat de commissie precies moet uitspitten. Vanmiddag plegen de fractieleiders van de regeringspartijen overleg over de zaak.
Nadat gisteren bleek dat er tussen Letermes kabinet en het gerecht een hele reeks contacten zijn geweest, raakten de meerderheidspartijen het gisteren eens over de oprichting van een onderzoekscommissie. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zou vandaag daarover een wetsvoorstel indienen.

Maar vandaag blijkt dat de meerderheid niet op dezelfde lijn zit over de precieze opdracht die de onderzoekscommissie moet meekrijgen.

Open VLD wil dat die eerst uitspit of de scheiding der machten in het Fortisdossier is geschonden. Dat moet tot op het bot worden onderzocht, stelt Kamerfractieleider Bart Tommelein. Het ruimere onderzoek over de afhandeling van de bankcrisis dient pas later en met de nodige discretie worden aangepakt.

De meerderheidspartijen proberen vanmiddag om hierover de violen te stemmen. Het is de bedoeling om nadien een wetsvoorstel in te dienen. In principe gaat de Kamer vandaag met kerstvakantie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig