BRUGGE - De correctionele rechtbank van Brugge heeft vandaag oud-burgemeester Julien Goekint en voormalige schepen Dries Vermeesch van Oostende vrijgesproken. Ook Peter Van Tongerlo, gedelegeerd bestuurder van J.C. Decaux, werd vrijgesproken. De twee collegeleden lieten zeven jaar geleden 18 publicitaire vlaggenmasten plaatsen op en rond de zeedijk in Oostende. Daar zijn dergelijke reclamedragers verboden.
Het was gemeenteraadslid Eric Markey die bij het gerecht klacht indiende. Hij vroeg in naam van de stad Oostende één frank materiële en morele schadevergoeding. De twee ex-politici vroegen de vrijspraak. Ze meenden dat een dergelijke overtreding moet worden beteugeld door een politiestraf en niet door de correctionele rechtbank. De feiten zouden ook een verjaringsperiode hebben van zes maanden. Die is intussen al lang voorbij.

De verdediging van Van Tongerlo pleitte dat het schepencollege van Oostende destijds de goedkeuring had gegeven voor de plaatsing van de palen. De firma en diens personeel zeggen ter goeder trouw te hebben gehandeld. Het openbaar ministerie vorderde een principiële straf omdat de feiten al relatief oud zijn.