Sleutelmomenten in de Fortis-crisis
Foto: fortis
De Brusselse rechtbank van koophandel heeft de overname van Fortis door BNP Paribas niet opgeschort. Hiermee komt een (voorlopig) einde aan de onzekerheid rond het voortbestaan van ee van de grootste Belgische financiële instellingen. Hoe is het zover kunnen komen? Een overzicht van enkele sleuteldata sinds het begin van de crisis.
17 oktober 2007: Fortis verwerft, in een consortium met RBS en Banco Santander, de Nederlandse bank ABN Amro. Die dure overname kan later worden beschouwd als het begin van het einde. Ze gebeurde toen het optimisme in de financiële sector op een hoogtepunt stond. De financiering zorgde maandenlang voor heel wat vraagtekens en zette het aandeel van Fortis steeds meer onder druk.

26 juni 2008: Fortis maakt totaal onverwacht bekend 1,5 miljard euro extra kapitaal te moeten ophalen en het interim-dividend te schrappen. Na het bekend raken van het nieuws, verliest het aandeel in één dag 19 procent.

11 juli 2008: Na de heisa over de kapitaalverhoging, stapt CEO Jean-Paul Votron op. Hij wordt vervangen door Herman Verwilst.

1 augustus 2008: Ook financieel directeur Gilbert Mittler verlaat zijn post, hij wordt benoemd als 'speciaal adviseur van de ceo.'

15 september 2008: De Amerikaanse bank Lehman Brothers gaat failliet. De interbankenmarkt - dat is geld dat de banken aan elkaar lenen - valt hierdoor nagenoeg stil en de tarieven voor liquiditeiten op korte termijn gaan door het plafond.

26 september 2008: Op een persconferentie beklemtoont Fortis dat er zich geen liquiditeits- of solvabiliteitsprobleem stelt. Diezelfde avond wordt topman Verwilst vervangen door Filip Dierckx. Blijkbaar was de financiële situatie bij de groep wel dramatisch. Heel wat klanten halen hun geld weg bij Fortis, in totaal voor naar verluidt 20 miljard euro. Dat weekend volgt er topberaad, met de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen, de nationale bank en ECB-voorzitter Trichet, over de financiële situatie bij Fortis.

28 september 2008: De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse overheid beslissen om 11,2 miljard euro te investeren in de bank. De Belgische overheid neemt daarvan 4,7 miljard euro op zich. Fortis moet haar belang in ABN Amro verkopen. Maurice Lippens, die al herhaaldelijk door aandeelhouders op de korrel werd genomen, treedt af als voorzitter van de raad van bestuur.

3 oktober 2008: Blijkbaar is Den Haag niet tevreden met de deal van het voorbije weekend en wordt er heronderhandeld. De Belgische regering kondigt onverwachts aan dat ze de Nederlandse activiteiten van Fortis afsplitst en aan de Nederlandse regering verkoopt. Die betaalt 16,8 miljard euro voor Fortis Nederland en ABN Amro.

6 oktober 2008: De Belgische regering verkoopt 75 procent van Fortis Bank en Fortis Insurance Belgium aan de Franse bank BNP Paribas voor 14,5 miljard euro. Die overname zou op 4 december worden bekrachtigd door de raad van bestuur van BNP Paribas. De portefeuille 'gestructureerde kredieten' wordt ondergebracht in een aparte vennootschap waarin de Fortis Holding een belang heeft van 66 procent. De handel in het aandeel van Fortis wordt tijdelijk opgeschort.

14 oktober: De handel in het aandeel hervat eindelijk. Het duikt meteen driekwart naar beneden tot amper 1,22 euro per stuk.

18 november 2008: De Brusselse rechtbank van koophandel heeft in kort geding geen gehoor gegeven aan de vraag van enkele aandeelhouders om de verkoop aan BNP Paribas op te schorten. De rechter beveelt wel de aanstelling van een expertencommissie die de waarde van de verkochte activa moet evalueren.