HAMME - De kans is groot dat de gemeente Hamme onterecht geïnde belastingen zal moeten terugbetalen. De auditeur van de Raad van State vordert immers de vernietiging van twee omstreden heffingen.
De gemeenteraad voerde in 1996 een algemene heffing in op bedrijven en vrije beroepen die afhankelijk van de oppervlakte kon oplopen tot enkele honderdduizenden franken. De tweede was een forfaitaire belasting van 15.000 frank voor al wie in Hamme een zelfstandige activiteit uitoefent. Tegen de nieuwe belastingen kwam een golf van protest van de middenstand en het bedrijfsleven.

De Kamer van Koophandel van Dendermonde trok met haar grieven naar de Raad van State. De auditeur vraagt nu de vernietiging van de belastingen. Volgens de auditeur kan een heffing voor het genot van gemeentelijke dienstverlening niet berekend worden in functie van de oppervlakte van een bedrijf. Evenmin kan volgens de auditeur een belasting geheven worden op grond van het feit dat het domicilie van een zelfstandige in de gemeente gelegen is.

Indien de Raad van State het advies van de auditeur volgt, is de kans groot dat de al geïnde belastingen terugbetaald moeten worden. Het gemeentebestuur van Hamme zal het arrest van de raad niet afwachten en wil de belasting op rechtspersonen nog dit jaar afschaffen.