KABUL - De Noordelijke Alliantie zal in principe een multinationale vredesmacht in Afghanistan afwijzen. Dat verklaarde Yunos Qanoni, de minister van Binnenlandse Zaken van de alliantie, zaterdag aan het Japanse persagentschap Kyodo.
Qanoni is de eerste hooggeplaatste binnen de gewapende oppositie die verklaart dat de Alliantie de ontplooiing van een multinationale troepenmacht in Afghanistan zal afwijzen. Die stationering was aan de VN-vredesmacht aanbevolen door VN-gezant voor Afghaanse zaken Lakhar Brahimi.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken bevinden er zich al 85 Britse soldaten in Afghanistan om de humanitaire hulp voor te bereiden en te helpen bij de heropening van de Britse ambassade in Kabul. "Die troepen hebben echter geen militaire plichten", aldus Qanoni.

"Dit is het begin en het einde", verklaarde hij voorts. De minister zei dat, behalve de speciale troepen die in het zuiden van Afghanistan zoeken naar Osama bin Laden, de Noordelijke Alliantie niet meer buitenlandse troepen zal aanvaarden.

De Noordelijke Alliantie zal geen vredesmacht aanvaarden uit eender welk land, en zal zelf zorgen voor veiligheid in Afghanistan, aldus Qanoni. Hij verklaarde tevens dat de Noordelijke Alliantie geen troepen zou sturen naar het zuiden van Afghanistan, waar veel Pathanen wonen, omdat daardoor "reactie zou kunnen ontstaan". "We moeten onderhandelingen beginnen met etnische leiders, intellectuele Pathanen. De Pathanen hebben ons nodig en wij hebben de Pathanen nodig", aldus nog Qanoni.

Internationale vredesmacht
De Verenigde Naties namen woensdag een resolutie aan, die het mandaat geeft voor de vorming van een voorlopige regering in Afghanistan. In de resolutie is voorzien in een internationale vredesmacht, die de overgang naar een vreedzaam bewind begeleidt.

VN-secretaris-generaal Annan pleitte zaterdag nog eens voor de stationering van de vredesmacht en de vorming van een brede overgangsregering. Annan verklaarde in het Canadese Ottawa, dat de wederopbouw van Afghanistan een zaak van lange adem is en dat daarvoor behalve een financiële bijdrage ook veel politiek engagement nodig is.

Ook de voormalige koning van Afghanistan Zahir Shah verklaarde in een interview met de Britse krant The Sunday Telegraph dat de enige kans op vrede in Afghanistan is als alle etnische groepen vertegenwoordigd zijn in een regering. Een woordvoerder van de koning zei zich zorgen te maken over de mogelijkheid dat er tussen de verscheidene fracties in de Noordelijke Alliantie opnieuw onderlinge strijd zal uitbreken.