OTTAWA - De G20, een informeel organisme dat de dialoog tussen rijke en minder geïndustrialiseerde landen landen moet vergemakkelijken, hebben zaterdag in Ottawa een "plan voor multilaterale samenwerking" tegen de financiering van terrorisme goedgekeurd.
Het plan "heeft tot doel terroristen en hun kompanen de toegang te ontzeggen van onze financiële systemen, en om een einde te stellen aan het misbruik van informele bankcircuits", zo legde de G20 uit in een communiqué dat werd verspreid na afloop van een bijeenkomst in Ottawa van de ministers van Financien van de lidstaten.

"We gaan terroristen beletten toegang te hebben tot ons financieel systeem", aldus het communiqué. Als concrete maatregelen signaleert de G20 "het bevriezen van de middelen van terroristen", het toepassen van bestaande "internationale normen" en de samenwerking met het IMF, de Wereldbank en de Gafi (groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux), die strijdt tegen witwassen van geld en recent besliste zijn actieterrein uit te breiden tot de strijd tegen de financiering van terrorisme.

De G20 verbinden er zich tevens toe om "in de mate van het mogelijke technische hulp te bieden aan de landen die daar nood aan hebben".

Meer dan 100 miljoen dollar 'terrorismegeld' geblokkeerd
Het totale aantal financiële middelen dat wereldwijd geblokkeerd is omdat het verdacht wordt te dienen voor de financiering van terrorisme, bedraagt momenteel "veel meer dan 100 miljoen dollar (meer dan 4,5 miljard frank)". Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van financien, zo verklaarde zaterdag Duits minister van Financiën Caio Koch-Weser op de IMF-top in Ottawa.

VS-minister van Financien Paul O'Neill maakte dat bedrag vrijdag bekend aan de deelnemers van een werkdiner van de G20in de Canadese hoofdstad, aldus Caio Koch-Weser.

De vorige bedragen die door het Amerikaanse ministerie werden genoemd, maakten gewag van 56 miljoen dollar (2,5 miljard frank).

Sinds de aanslagen van 11 september zijn de Verenigde Staten en andere landen begonnen met de jacht op financiële circuits die ervan worden verdacht verbonden te zijn met de Taliban en Al-Qaeda, de organisatie van Osama bin Laden.

De top in Ottawa ging gepaard met betogingen van zo'n 2.000 antiglobalisten. Hier en daar kwam het tot schermutselingen. Tijdens de tweede dag dat er betoogd werd, vielen geen gewonden. Volgens de politie werden minstens veertien militanten gearresteerd.

De dag voordien werden acht manifestanten ondervraagd. Vier van hen werden beschuldigd van vandalisme, nadat ze het raam van een filiaal van McDonalds hadden vernietigd.