BRUSSEL - Volgens Karel De Gucht zou een rechter vooraf moeten oordelen of een staking bij een openbare dienst gewettigd is. SP.A en Agalev hebben kritiek op het voorstel. Zij vinden dat er niet mag geraakt worden aan het stakingsrecht. Ook ACOD en ACV zijn tegen.
De VLD-voorzitter deed zijn voorstel vanmorgen op de VRT-radio naar aanleiding van de staking bij het spoor. Ook Het Laatste Nieuws maakt vandaag melding van het voorstel van De Gucht. De stakingen bij de NMBS zijn Karel De Gucht duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. De acties hebben niet alleen veel ongemak veroorzaakt, aldus de VLD-voorzitter, ze maakten ook een groot economisch verlies. Het kan volgens hem niet langer dat een openbare dienst het hele land lamlegt. ,,In de toekomst zal een rechtbank moeten oordelen of de staking gewettigd is''.

,,Ik vind dat er een beoordelingsrecht zou moeten bestaan vooraleer een openbare dienst een staking organiseert. Er moet procedure gevoerd worden voor de rechtbank waarbij de vakbond moet aantonen dat de staking die men wil organiseren proportioneel is en dat ze in verhouding staat tot het beoogde doel".

De Gucht wil naar eigen zeggen het stakingsrecht niet aan banden leggen. Hij vindt wel dat de vakbonden meer verantwoordelijkheidszin moeten tonen en daarvoor is in elk geval een duidelijker wetgeving vereist.