Met een veranderende arbeidsmarkt creëert een toenemend aantal bedrijven aantrekkelijke voordelen om het vertrouwen van toekomstige en bestaande werknemers te winnen en te behouden. Dat blijkt maandag uit een internationale Workplace Survey, ontwikkeld door financieel wervings- en selectiebureau Robert Half (RH).
Wereldwijd besteden steeds meer werkgevers aandacht aan flexibiliteit, diversiteit en gelijke kansen. In bijna de helft (47 pct) van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek van RH, worden werknemers flexibele werkuren aangeboden.

België doet het nog iets beter dan het gemiddelde, met 1 op 2 deelnemende bedrijven (51 procent). Nederland staat hier aan de top met 61 procent.

Deeltijds werken

Daarnaast geeft wereldwijd een derde van de bedrijven werkende ouders de mogelijkheid om deeltijds te werken.

Belgische bedrijven bevestigen deze trend. Werkende moeders en vaders krijgen bij 32 procent van de deelnemende Belgische bedrijven een deeltijds contract aangeboden indien ze dit wensen. Nederland scoort hier opnieuw hoog met 52 procent.

Carrièreprogramma's

Verder worden carrièreprogramma's en loonsverhogingen ingezet om toekomstige en bestaande werknemers op middellange en lange termijn te binden aan het bedrijf.

Wereldwijd investeert één op de drie bedrijven in carrièreprogramma's. In Luxemburg is dat zelfs 57 procent van de bedrijven, gevolgd door Singapore (54 procent), Ierland (48 procent) en Nederland (46 procent). België scoort hier met slechts 19 procent opvallend laag.

'Onze huidige arbeidsmarkt is zeer in beweging. Bedrijven zijn bereid te investeren op lange termijn. Ze doen aan 'employer branding' bieden hun huidige en toekomstige werknemers flexibele werkuren, aangepaste opleidingen, een carrièreprogramma en aantrekkelijke lonen', aldus Annick Rombouts, managing director Benelux van Robert Half International.

Diversiteit

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat voor de meeste bedrijven 'diversiteit' hoog op de agenda staat. 'De globalisering van onze economie en het groeiend intercultureel karakter van onze samenleving hebben een belangrijke impact op de bedrijven. Kennis en inzicht in mensen, culturen en omgang op de werkvloer worden doorslaggevend voor het succes van het bedrijf', besluit Rombouts.

Het onderzoek werd gehouden bij 2.481 HR en Finance Managers in 17 landen.