Bernard Clerfayt (FDF), staatssecretaris Financiën en burgemeester van Schaarbeek, stelt in Le Soir voor om de 'strenge taalregels die gelden voor overheden, en die rekening moeten houden met verdeelsleutels, aan te passen aan de sociale realiteit in Brussel'.
Clerfayt heeft het vooral over de taalwetten van 1962-1963 die garanderen dat er in de Brusselse gemeenten '25 procent Nederlandstalige ambtenaren moeten zijn, terwijl er nergens meer dan 15 procent Nederlandstaligen wonen'. De burgemeester stelt voor het aantal Nederlandstalige ambtenaren overeen te laten komen met het aantal behandelde dossiers in het Nederlands.

Clerfayt is ook voor het idee om bepaalde ambtenaren Arabisch, Turks, Duits of Bulgaars te laten spreken. Hij voegt er ook aan toe dat men de 120.000 Franstalige kiezers in de rand dezelfde garanties zou kunnen geven als de 60.000 Vlaamse kiezers in Brussel: 17 zetels in het Vlaamse parlement en een minister in de regering.