Vande Lanotte noemt inzetten Koning onaanvaardbaar
Sp.a-topman Johan Vande Lanotte vindt het onaanvaardbaar dat Koning Albert wordt ingezet om de communautaire crisis in de oranje-blauwe formatieonderhandelingen te helpen oplossen. Volgens Vande Lanotte, die zegt zowel als politicus en als professor grondwettelijk recht te spreken, valt de koning hiermee uit zijn neutrale rol.
Volgens Vande Lanotte treedt de Koning nu zelf op als een soort informateur en kiest het Paleis partij voor een bepaalde coalitie.

"De koning wordt nu degene die voor een stuk de onderhandelingen moet gaan voeren. Ik denk niet dat het staatshoofd dat kan en mag doen", aldus Vande Lanotte. "Het is net belangrijk in een land als België dat het koningschap voor iedereen een neutraal gegeven is."

'De rol die de koning nu moet spelen, is hoogst ongebruikelijk', zegt grondwetspecialist Paul Van Orshoven (KU Leuven). 'De grondwet verbiedt hem niet om gesprekken te voeren - het is tenslotte zijn taak om te zorgen dat er een regering komt - maar dit gaat wel ver.' Een precedent is er wel: in 1978 consulteerde koning Boudewijn tijdens een formatie ook de partijvoorzitters die mee het mislukte Egmontpact onderhandelden.