Patrick Janssen uit Wilrijk heeft zijn factuur bij Electrabel betaald in 215 kilogram eurocentjes. Hij trok met twee kruiwagens naar de Antwerpse zetel van het bedrijf uit protest tegen de hoge energieprijzen. Electrabel nam het geld aan en zal de problematiek intern aankaarten.
De Wilrijkenaar lanceerde de actie om de mensen die het moeilijk hebben om rond te komen een hart onder de riem te steken. Tijdens zijn tocht werd hij begeleid door een wagen met zwaailichten.

Op de Jan Van Rijswijcklaan leek het even mis te gaan toen een politieagent het gezelschap staande hield. Volgens Janssen was de agent bekommerd om hun veiligheid. Na een korte discussie besliste de politieman om de actievoerders zelf verder te begeleiden naar het Antwerpse kantoor van Electrabel.

Janssen plant in de toekomst geen gelijkaardige acties meer. Hij zal zich wel blijven inzetten voor de kansarmen in België en doet een oproep aan de overheid om werk te maken van een uitbreiding van het aanbod voor bijzondere jeugdzorg.