Mannen en vrouwen gedragen zich anders omdat hun hersenen fysiek van elkaar verschillen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het magazine New Scientist kon inkijken.
De onderzoekers gaan zelfs nog een stap verder en concluderen dat er niet zoiets bestaat als het menselijk brein. Er zijn er twee.

John Gray schreef in 1992 al dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars, maar totnogtoe werd aangenomen dat de verschillen in emotionele reacties werden veroorzaakt door hormonen of sociale druk. Het wordt echter steeds meer duidelijk dat anatomische verschillen een belangrijke rol spelen.

Die assumptie zou verklaren waarom mannen getroffen worden door andere psychologische problemen dan vrouwen en waarom sommige drugs enkel effect lijken te hebben op een van beide seksen.

Meer autisme en schizofrenie bij mannen

Onderzoekers van de Harvard Medical School ontdekten dat de frontale lob, die instaat voor probleemoplossing en het nemen van beslissingen, aanzienlijk groter is bij vrouwen. Ook de hippocampus, verantwoordelijk voor kortetermijngeheugen en oriëntatie, blijkt groter. Een opmerkelijk resultaat gezien de reputatie van vrouwen wat kaartlezen betreft.

De verschillen in psychologische aandoeningen zouden dan weer te wijten zijn aan verschillende hoeveelheden neurotransmitters. Vrouwen hebben twee keer zoveel kans om in een depressie te raken dan mannen, wat kan worden verklaard door de lagere hoeveelheid serotonine waarover ze beschikken.

Daarnaast hebben jongens meer kans dan meisjes om autisme, Tourette, dyslexie, adhd en schizofrenie te ontwikkelen. Onderzoekers aan de universiteit van Maryland zien een verband met het hormoon prostaglandis, dat het brein in zijn mannelijke vorm zou gieten bij de geboorte.

Een van de redenen waarom de verschillen nooit eerder werden opgemerkt, is dat wetenschappers zich voornamelijk baseren op mannelijke hersenen, dierlijk of menselijk. 'Als blijkt dat die onderzoeksresultaten niet zomaar toepasbaar zijn op vrouwen, staat een aanzienlijk deel van onze medische wetenschap op losse schroeven', stellen de wetenschappers.