De beslissing van de koning dient enkel om tijd te winnen en even de gemoederen te bedaren, maar brengt een oplossing niet dichterbij. Dat zegt Groen!-voorzitster Mieke Vogels.
Zij pleit voor de organisatie van een Staten-Generaal, waar de deelstaten en de federale overheid samen met het middenveld een Institutioneel Pact uitwerken.

Dat dient te gebeuren met wederzijds respect, bereidheid om tot een resultaat te komen en met een duidelijk einddoel, meent Vogels.

De Vlaamse groenen herhalen dat daarbij ook speciale aandacht moet uitgaan naar Brussel. 'Vlaanderen mag Brussel niet loslaten, maar ook niet betuttelen', luidt het.

'Veertien dagen extra tijd kopen, kan goed zijn om de onderhandelaars even tot rust te brengen, maar daarna moeten de echte onderhandelingen dringend beginnen. Iedereen is deze communautaire stilstand meer dan beu', besluit Vogels.