BIO. Raymond Langendries
Kersvers koninklijk bemiddelaar Raymond Langendries is vooral bekend als gewezen Kamervoorzitter en minister van Ambtenarenzaken. De minister van Staat zetelt momenteel in het Europees parlement en is een vertrouweling van CDH-voorzitster Joëlle Milquet. Langendries werd samen met Herman De Croo in augustus 2007 al genoemd als bemiddelaar.
Raymond Langendries is geboren in het Waals-Brabantse Tubeke op 1 oktober 1943 en is leraar van opleiding (Normaalschool Nijvel). Hij gaf les van 1964 tot 1972.

Sinds 1971 is hij gemeenteraadslid in het Waals-Brabantse Tubeke. Tussen 1976 en 1982 was hij schepen van Sociale Zaken. Sinds 1995 is hij burgemeester van die gemeente.

In 1972 gaf Langendries het lesgeven op om secrateris te worden van de PSC-fractie in de Kamer. Twee jaar later werd hij partijsecretaris.

In juni 1979 werd Langendries volksvertegenwoordiger, in opvolging van de Nijvelse burgemeester Marcel Plasman. Eind 1981 werd hij niet herkozen, maar even later viste minister van Binnenlandse Zaken Charles Ferdinand Nothomb hem op als kabinetschef (tot 1985).

Van 1985 tot 1991 was Langendries fractieleider in de Senaat. Hij leidde er de onderzoekscommissie-Tsjernobyl, die de informatie en de bescherming van de bevolking bij kernrampen onderzocht. Van 1989 tot 1992 was hij minister van Ambtenarenzaken.

Daarna maakte hij opnieuw deel uit van de Kamer. Hij was van 1995 tot 1999 ook voorzitter van die assemblee en hij voerde er de fractie van zijn partij aan van 1992 tot 1995 en van 1999 tot 2004. Hij was ook voorzitter van de Sabena-onderzoekscommissie (2002-2003).

In 2004 verhuisde de minister van Staat naar het Europees parlement. Daar maakt hij deel uit van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken en van de delegatie in de paritaire parlementaire vergadering ACS-EU.

Binnen en buiten zijn partij wordt Langendries beschouwd als een 'wijze', vanwege zijn lange staat van dienst en de verschillende posten die hij heeft bekleed. Hij was ook een van de steunpilaren van Joëlle Milquet tijdens de partijvernieuwingsoperatie.

In augustus 2007 zag het er na het eerste ontslag van Yves Leterme als formateur naar uit dat Langendries en Herman De Croo zouden worden benoemd tot bemiddelaar. Het plan werd uiteindelijk afgeblazen omdat het kartel CD&V/N-VA de twee als te belgicistisch beschouwde.