'Met de aanduiding van drie bemiddelaars door de koning, is tegemoet gekomen aan de wens die ik de afgelopen dagen heb geuit om de zaken te laten bekoelen', aldus Reynders.
Voor vicepremier en MR-voorzitter Didier Reynders is het belangrijkste aspect van de beslissing van de koning dat de regering haar werkzaamheden kan voortzetten en de beslissingen die zijn genomen in verband met de koopkracht van de burgers, kan uitvoeren.

Reynders juicht de aanduiding van de drie bemiddelaars vooral toe omdat Brussel en de Duitstalige gemeenschap aanwezig zijn bij de dialoog die wordt opgestart.

'CD&V-voorzitster Marianne Thyssen kan wel zeggen dat de bal in het kamp ligt van de Franstaligen, maar voor ons, Franstaligen, is de boodschap duidelijk: Brussel en de Duitstalige gemeenschap moeten aanwezig zijn bij de institutionele dialoog', reageerde hij.

Brussel wordt binnen de ploeg van de drie bemiddelaars vertegenwoordigd door François-Xavier de Donnéa (MR), de Brusselse minister-president en burgemeester van Brussel, vervolgde Reynders. De Duitstalige Belgen worden vertegenwoordigd door de figuur van Karl-Heinz Lambertz (SP), minister-president van de Duitstalige gemeenschap.

Volgens Reynders moeten de bemiddelaars eind juli rapporteren. Indien dat rapport definitief is, kunnen de onderhandelingen begin september starten. Zoniet moeten de bemiddelaars hun taak eventueel begin september verder zetten. Er is, benadrukte de MR-voorzitter, geen sprake van dat er in augustus wordt onderhandeld. 'Ik ben zelf beschikbaar tot 31 juli', verklaarde hij.

Reynders voegde er nog aan toe dat iedereen inspanningen moet leveren om er voor te zorgen dat er een echte hervorming kan worden doorgevoerd, met vooruitgang inzake de overdracht van bevoegdheden en wijzigingen met betrekking tot de financiering, en dat ook voor Brussel en zijn omgeving.

De bedoeling van de missie van de bemiddelaars is het uittekenen van de dialoog die begin september wordt opgestart. De drie bemiddelaars worden volgende dinsdag door de koning ontvangen. Dat is meteen de officiële start van hun opdracht.

Reynders gaf ook nog mee dat het niet verwonderlijk is dat hij verschillende keren bij de koning is geweest. 'De vorst heeft ook diverse leden van de CD&V ontvangen. Hij heeft me meerdere keren ontboden omdat de MR de grootste Franstalige politieke kracht is. Het evenwicht van de federale regering rust op deze twee partijen', aldus Reynders.