Marianne Thyssen, CD&V-voorzitster, benadrukt dat de beslissing beantwoordt aan twee bekommernissen van haar partij. Ten eerste ligt de bal nu in het kamp van de Franstaligen. Het is nu aan hen om verantwoordelijkheid op te nemen. Ten tweede moeten er garanties zijn op korte termijn, voor de dialoog opgestart wordt. Tegen eind juli weten we waar we staan, zei ze.
'Tot nu toe zijn het alleen CD&V-ers die hun nek hebben uitgestoken. Nu zijn de Franstaligen aan zet en dat is een nieuw element', zei Thyssen vanmorgen op VRT-radio.

Het is nu aan het bemiddelaarstrio om de Vlamingen te overtuigen dat er een nieuwe weg gevonden kan worden, aldus Thyssen.

Garanties voor een staatshervorming zijn er 'as such' niet, vervolgt de CD&V-voorzitster. De bemiddelaars moeten creatief en constructief te werk gaan om te zoeken naar de spijkerharde garanties die CD&V vraagt.

Thyssen bevestigde vannacht dat de ministerraad zich in die periode terughoudend moet opstellen: die verzekert enkel de noodzakelijke continuïteit.