BRUSSEL - Het zal meer dan vijf jaar duren voor de achterstand bij het toekennen van wapenvergunningen is weggewerkt. Ruim 235.000 aanvragen zijn hangende, en slechts 15 à 20 procent van de aanvragen is al verwerkt. Dat staat in een nota van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) waarover De Tijd vrijdag bericht.
Er is nood aan 155 aanwervingen om de achterstand over een jaar weg te werken. Dat zou 8 miljoen euro extra kosten, terwijl de retributies de kosten nu al niet dekken. Het kabinet van Dewael bevestigt dat er nog geen enkele aanzet is gegeven om te voorzien in extra personeel.

De vernieuwde wet zal de kosten bovendien nog verhogen. In de toekomst betaalt iemand 85 euro om al zijn wapens te regulariseren, nu is dat nog 65 euro per wapen. De nota becijfert dat de nieuwe regeling de kosten niet zal dekken. 'Het gaat om eenmalige betalingen, terwijl de kosten voor de overheid jaarlijks terugkeren (zo’n 4,5 miljoen euro per jaar).'

Tot overmaat van ramp vreest het kabinet-Dewael dat de vernieuwde wet en het aflopen van de amnestieperiode in oktober dit jaar nog een stortvloed van vergunningsaanvragen zullen veroorzaken.