De Nederlandse Taalunie kost Vlaanderen en Nederland elk jaar 14 miljoen euro. Wat de organisatie met dat geld allemaal doet, is volgens de huidige Taalunievoorzitter Bert Anciaux (Vl.Pro) niet duidelijk genoeg voor het grote publiek, zo schrijft De Morgen vrijdag. Een hervorming dringt zich op.
Anciaux vindt het werk van de Taalunie niet voldoende zichtbaar. Als voorzitter van het comité van ministers, het orgaan dat het beleid van de Taalunie moet uittekenen, wil hij het komende jaar de organisatie in de eerste plaats democratiseren.

'Ik vind dat de bevolking meer betrokken moet worden bij het taal- en letterenbeleid. Als de Taalunie al bekend is bij een breder publiek, dan vanwege haar rol in de spellingshervorming. Over de meest recente hervormingen is de bevolking nooit iets gevraagd. Als dat wel was gebeurd, hadden we misschien fouten kunnen vermijden.'

Anciaux denkt onder meer aan wedstrijden. 'Waarom schrijft de Taalunie geen wedstrijd uit om een Nederlands woord te vinden voor de iPhone?', luidt het.

De minister pleit ook voor een Taalunie die een veel actievere rol speelt in de socialisering via taalverwerving.

Om al die plannen te kunnen realiseren wil de minister ook de instelling zelf democratischer maken. 'Het beleid van de Taalunie kan niet direct afgestraft worden door een democratisch verkozen instelling. Dat moet veranderen.'