In de senaat werd geen enkel amendement ingediend op de e-healthwet. Ze werd vandaag besproken, er in de late namiddag goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid. Ook de artsen-senatoren van de meerderheid stemden voor.
Nochtans had een hele rist artsenverenigingen is een telefoon- en mailcampagne op getouw gezet om de senatoren te overtuigen tegen het wetsontwerp e-health te stemmen. Dat richt een elektronisch netwerk op waarlangs artsen, andere zorgverstrekkers, ziekenfondsen, ziekenhuizen en overheidsdiensten medische en medisch-administratieve gegevens kunnen uitwisselen.

De artsen vinden onder meer dat de privacy niet voldoende gegarandeerd is en dat gebruikers en zijzelf te weinig inspraak hebben in het beheer van het systeem.

De Kamer keurde het wetsontwerp eerder al goed. De Senaat heeft het recht het naar zich te trekken ('evoceren') en deed dit ook recent, op aandringen van een rsit artsenverenigingen. Maar de artsenverenigingen hadden de indruk dat dit maar gebeurde om kortstondig een goede indruk te wekken.

Daarom organiseerden ze hun campagne. Maar ze zal zonder vrucht blijven. Er zijn geen amendementen ingediend. De senatoren van de meerderheid keurden het goed.

Eerder deze week zei de initiatiefnemer voor de evocatie, senator dr. Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) dat de evocatie vooral een signaal wou zijn voor de minister om bij de verdere uitwerking van e-health, meer dan nu rekening te houden met de kritische overwegingen die nog over de wet circuleren.

De evocatie gebeurde uiteindelijk op vraag van de regering. Door het reces zou de periode waarin het kon geëvoceerd worden door de senaat, lopen tot in oktober. Het ontwerp zou dan pas wet kunnen worden in november. Door de senaat het meteen te laten evoceren, kan het ontwerp zelfs sneller van kracht worden.

Senator Louis Ide (N-VA) merkte vanochtend nog op dat de artsen individueel moeten meewerken met het e-health-project, of er komt gewoon niets van. De minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, zegde daarop toe dat ze de artsen nauwer zal betrekken bij de verdere uitwerking van het verhaal.