,,Als voetballer houd ik er niet van over politiek te praten'', zegt kersvers landskampioen Philippe Clement. ,,Je wordt al zo gemakkelijk voor allerlei dingen gebruikt en misbruikt.'' ,,Dat betekent niet dat wij ons niet voor politiek interesseren'', aldus de laatste man van Club Brugge. ,,Voor de wedstrijd tegen Beerschot is er tussen de spelers over de politiek gediscussieerd. Er bleek een duidelijke kloof tussen de oudere en jongere spelers. De jongeren hebben andere standpunten, maar bleken vooral minder geïnformeerd en laten zich meer leiden door slogans en populistische uitspraken. Het mooie van voetbal is dat we, ondanks verschillende religieuze, culturele en politieke voorkeuren één groep kunnen vormen.''

,,We waren voor een versterking van de linkerzijde en SP.A -Spirit heeft dat waargemaakt'', zegt Mia De Vits van de socialistische vakbond ABVV. ,,De partij heeft op een eenvoudige manier de thema's die de mensen bezighouden _ tewerkstelling, sociale zekerheid en veiligheid _ gebracht. Wij zitten als vakbond op dezelfde lijn als de SP.A. Wij willen geen lastenverlaging zonder engagementen van de werkgevers. Ook wij willen een fiscaliteit die herverdelend werkt en zijn voor een strenge aanpak van de fiscale fraude.'' ,,Ook met Spirit kunnen we leven. Ik heb al met mensen van Spirit gesproken en zij zijn niet voor een opsplitsing van de sociale zekerheid en een opheffing van de solidariteit, maar ze willen transparante mechanismen. Het verlies van Agalev vind ik erg. De christelijke vakbond ACV draagt hier een stukje verantwoordelijkheid. Ze heeft weinig weerwerk geboden tegen de beschimpingen van de CD&V tegen Agalev.'' ,,Ik heb geen probleem met paars of paars-groen. Maar ik maak op voorhand geen voorbehoud tegen om het even welke coalitie.''

Vic Anciaux (ex-VU): ,,Ik had een goed resultaat voor SP.A-Spirit verwacht, maar zo'n grote winst niet''.

Paul Van Orshoven, professor grondwettelijk recht aan de KULeuven, over de voorlopige resultaten die verspreid werden, terwijl sommige stembureaus nog open waren: ,,Er is geen enkele wet die verbiedt dat de eerste voorlopige uitslagen via televisie of radio bekendgemaakt worden terwijl er nog mensen aan het aanschuiven zijn voor het stembureau.'' Heel wat stembureaus - vooral in Brussel - bleven ook na drie uur nog open na problemen bij het elektronisch stemmen. ,,De wet schrijft voor dat iedereen die zich tijdig aandient, moet kunnen stemmen. Het volstaat om tijdig in de rij te staan. Vandaar dat heel wat bureaus langer moesten opblijven'', voegt Van Orshoven er aan toe.

Geert De Vlieger, doelman van de Rode Duivels, vindt het jammer voor Agalev: ,,Agalev is nagenoeg verdwenen. Heel jammer, want het is een van de weinige partijen met een uitgesproken mening. En dat kunnen we heel goed gebruiken, want in de aanloop naar de verkiezingen schoof iedereen naar elkaar toe. Voor de rest ligt de uitslag in de lijn der verwachtingen. De VLD rekende wellicht op een ruimere winst. De forse vooruitgang van de SP.A is logisch, gezien het matige resultaat van de socialisten in '99 en het kartel met Spirit.''

Bernard Foccroulle (directeur Muntschouwburg): ,,Ik volg zowel de Frans- als Nederlandstalige zenders. Het is niet geheel onverwacht, maar in de twee gemeenschappen blijft extreem-rechts stijgen. Het is een Europese evolutie. We zullen hard moeten werken om de redenen beter te begrijpen. Cultuur heeft daar zeker een rol in te spelen. Een groot deel van de problemen die onze samenleving kent, is van culturele aard. Men vindt het moeilijk de ander te erkennen. Men vreest dat de traditionele waarden in het gedrang komen, en heeft er moeite mee dat er andere waarden bijkomen. Misschien is dat tot dusver te weinig als probleem erkend. Ik denk niet dat de culturele wereld dat allemaal kan oplossen. Het blijft een politiek probleem, maar het heeft culturele gronden.''

Aimé Anthuenis, bondscoach, beschouwt de VLD als de grote winnaar van de verkiezingen: ,,Ik heb nooit weggestopt dat ik een VLD-man ben en ik zie de liberalen als de grote winnaars. De VLD heeft de voorbije vier jaar zijn nek uitgestoken. In de spits gespeeld, om het in voetbaltermen uit te drukken. Dan krijg je veel slagen. Als je dan toch nog vooruitgaat, heb je het fantastisch gedaan.'' Over de SP.A zegt Anthuenis dat de partij haar gebrek aan grote figuren helemaal goed heeft gemaakt: ,,Om in voetbaltermen door te gaan: de SP.A kwam uit de tweede lijn en dat is een stuk makkelijker. De partij mankeerde de voorbije jaren grote figuren. Dat hebben ze intussen helemaal goedgemaakt. Hun kopstukken komen bekwaam en voorkomend over. CD&V verloor veel stemmen door de naamsverandering'', aldus Anthuenis. ,,Ze verloren er hun identiteit door en zijn aan herbronning toe. Het verlies van de groenen vind ik spijtig. Wellicht kwamen ze te radicaal over. Je moet sterk staan om niet gebuisd te worden als je als oppositiepartij voor de eerste keer regeringsverantwoordelijkheid opneemt.''

De Nederlandse PVDA-leider Wouter Bos, feliciteerde gisteravond zijn Belgische collega-socialist Steve Stevaert met zijn overwinning. ,,De winst bewijst dat een sociaal-democratie die zo min mogelijk denkt vanuit het bestuur, maar zo veel mogelijk vanuit de mensen, de toekomst heeft.'

,,De nieuwe vooruitgang van het Vlaams Blok stemt mij uitermate treurig'', zegt de schrijfster Kristien Hemmerechts. ,,Als je bedenkt dat ze zelfs in Diksmuide vooruitgaan, daar moet je de allochtonen toch ver gaan zoeken. De winst van SP.A-Spirit lag in de lijn van de verwachtingen. Hun politici zijn populair en hebben goed werk geleverd. Dat Agalev zo zwaar verliest, is erg jammer. Wat zij verdedigen, is op lange termijn van groot belang. Zij zouden minstens een zweeppartij moeten kunnen blijven die op het beleid weegt.''

Dominique Deruddere (cineast): ,,Er zal een Verhofstadt II komen. Ach, al bij al deden ze het nog niet zo slecht. Alleszins beter dan die dino's die alles achter gesloten deuren bedisselden. Die open debatcultuur zegde mij wel iets. Maar het zal dus zonder de groenen zijn. Dat is jammer, want ze hadden mijn sympathie. Ik vind het spijtig dat ze zo op hun doos krijgen. Zelf kom ik uit een rood nest, maar omdat Agalev de laatste weken zo hard werd aangepakt, vond ik het nodig op hen te stemmen. Voor Brussel is het belangrijk dat er een beleid is met wat groene vingers. Een kartel met de SP.A zou wel iets kunnen zijn. Maar het mag zomaar geen onduidelijk soepje worden. Er moeten wel duidelijke programmapunten overblijven.''