"We hebben een historische uitslag bereikt", zei een euforische MR-voorman Louis Michel zondagavond. "We hebben in '95 en in '99 gewonnen en ook nu gaan we vooruit. Het is duidelijk dat de kiezer ons partijprogramma positief onthaalt".

Voor Michel is het duidelijk dat de socialisten en de liberalen de verkiezingen hebben gewonnen. De vooruitgang van de PS zou vooral het gevolg zijn van het winnen van ex-Ecolo-kiezers.

Over het feit of het nu zonder het verliezende Ecolo verder moet, sprak de minister van Buitenlandse Zaken zich niet uit. "En straks gaan we feesten".

"Dit is de grootste overwinning van de voorbije 15 jaar", aldus PS-voorzitter Elio Di Rupo in een reactie op de verkiezingsuitslag. Di Rupo sprak zijn speech in het Frans én in het Nederlands uit.

Voor het eerst na een periode van regeringsdeelname stijgen de Franstalige socialisten, benadrukte Di Rupo. Het mooie resultaat dankt de PS-voorzitter aan de kwaliteit van het partijprogramma en aan de vernieuwingsoperatie. De uitslag versterkt de positie van de PS als voornaamste partij in het Franstalig landsgedeelte, aldus Di Rupo.

De overwinning van de PS is des te mooier nu de sp.a "van Steve" een ongelooflijk succes boekt in het noorden van het land, ging de PS-voorzitter verder, in het Nederlands. Het signaal van de socialistische kiezers mag niet ongehoord blijven, wat ook de samenstelling van de volgende regering zal zijn.

De verdere vooruitgang van extreem-rechts in Vlaanderen en in Wallonië vond Di Rupo bijzonder verontrustend. Hij zei ook nog dat het discours van de PS over de sociale zekerheid, de solidariteit en de eenheid van het land de volgende dagen en weken niet zal wijzigen.

"We willen een overheid die een solidaire samenleving verdedigt en een antwoord biedt aan de verzuchtingen van de burgers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Er moeten keuzes gemaakt worden en er is een vastberadenheid nodig, die nog sterker moet zijn dan in 1999. De internationale economische context en onze budgettaire situatie zijn immers niet gunstig", aldus nog Di Rupo.

Alain Mathot (PS) gaat verder vechten tegen rechts, dat hij beschuldigt van hypocrisie omdat ze teveel linkse standpunten hebben aangehaald en zo sommige kiezers hebben misleid. ,,De afstand met rechts is veel groter geworden. Er is wel duidelijk een rechts en links, maar rechts nam vaak veel te linkse standpunten in''. De scherpe stijging van het Vlaams Blok en de sympathie voor de FN moeten tot nadenken stemmen. Toch zijn het volgens hem vooral de mensen die niet politiek geangeageerd zijn die op die partijen gestemd hebben.

Ecolo zal een collectief gewetensonderzoek moeten uitvoeren in het vooruitzicht van de gewestverkiezingen in 2004. Dat zei federaal secretaris Jacques Bauduin, ook kandidaat voor de Kamer in Brussel, aan de RTBF. De verkiezingsuitslag lijkt op het resultaat dat we in 1995 behaalden, zei Bauduin, hij noemde dat een zware mislukking.

,,De partij die in 1999 de meeste hoop incarneerde, verliest nu het meest. Maar Ecolo behoudt een electorale basis en elke politieke partij kent ups en downs," zei Bauduin.

Bauduin wijst niemand met de vinger binnen zijn partij. De verantwoordelijkheid voor de uitslag is een collectieve verantwoordelijkheid. ,,We moeten nu een gewetensonderzoek uitvoeren. De volgende stembusgang is over een jaar," aldus nog Bauduin.

Het duidelijke verlies van Ecolo is voor François-Xavier de Donnéa (MR) het gevolg van het ,,irrealisme'' van de Franstalige groenen.

,,Ecolo stelt de juiste vragen, maar komt met foute oplossingen'', poneerde de minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hij verwees naar het dossier-Francorchamps. ,,De Belgen houden niet van doctrinaire oplossingen'', klonk het.

PS-senator Jean Cornil betreurde het verlies van Ecolo. ,,Ik vind het triestig. Het is jammer, want we hadden met die partij belangrijke overeenkomsten met betrekking tot linkse thema's''.

Ex-Ecolo-minister Isabelle Durant en federaal secretaris Evelyne Huytebroeck hadden het over een grote desillusie. "Misschien kon onze communicatie wel beter", aldus Durant. "We hebben blijkbaar onvoldoende onze ideeën, overtuigingen en doelstellingen kunnen duidelijk maken aan de kiezer", klonk het.

Over precieze oorzaken voor de zware nederlaag liet ze zich niet uit. "Dat moeten we nu onderzoeken". Volgens Durant blijven de vragen die Ecolo naar voren schuift actueel.

"We hebben in '99 na een duidelijke overwinning onze verantwoordelijkheid genomen. Nu hebben we een zwaar verlies geleden. Ook hier moeten we onze lessen uit trekken", aldus Huytebroeck.

Olivier Deleuze (Ecolo): ,,We moeten leren van onze fouten. Ligt het aan de nachtvluchten? Aan Francorchamps? Dat zullen we moeten bekijken. Paars gaat in elk geval door. Groen, dat zou me verwonderen. Waarom zouden wij nu deelnemen?''

Uittredend minister van financiën Didier Reynders is erg tevreden over de vooruitgang van de MR in kieskring Luik. "In de socialistische burchten palmt de PS de verliezen van Ecolo in, maar in de periferie is het de MR die kiezers van Ecolo afsnoept."

Reynders was voorts erg te spreken over zijn persoonlijke uitslag. Het Luikse liberale kopstuk won zowat 10.000 stemmen bij in de Luikse kieskring. "Hier speelt ongetwijfeld het effect van de fiscale hervorming, maar het feit dat we de verbintenissen van 1999 zijn nagekomen had ook een effect."

Reynders betreurt wel de opgang van extreem-rechts. "Het is jammer dat de oppositiepartijen geen proteststemmen hebben kunnen binnenrijven," luidt het. De partijen "die nu vooruitgang hebben geboekt" moeten rond de tafel gaan zitten om een coalitie te vormen.

De ex-voetballer Marc Wilmots (MR) is erg tevreden dat de MR ook in Eurpen, dat volgens hem ,,wat vergeten wordt'', veel stemmen heeft gehaald. ,,We hebben 14 procent gewonnen in Eupen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ik drie talen spreek. Dat is heel belangrijk voor de mensen.''

,,We hebben onze positie kunnen consolideren. En dat is een resultaat dat ik niet haalbaar achtte". Dat zei cdH-voorzitster Joëlle Milquet in een korte reactie. Milquet toonde zich erg tevreden met het verkiezingsresultaat van de Franstalige christen-democraten.

Dat was ook vice-voorzitter Benoît Cerexhe. "In '99 voorspelde iedereen nog dat we zouden verdwijnen". Zijn partij is erin geslaagd een sleutelrol te spelen op het politieke schaakbord. Maar daarom is de cdH niet gehaast om aan een regering deel te nemen, en zeker niet om een reserverol te spelen, klonk het nog.

Francis Delpéree (CDH) vindt dat alle democratische partijen verloren hebben met de winst van de extreme partijen. ,,Ik beken geschokt te zijn door de winst van het Vlaams Blok en de stemmen gehaald door de FN. Hier moet een antwoord op worden gevonden.'' Het CDH ziet hij als een alternatieve centrumpartij in de toenemende polarisatie van het politieke landschap. ,,Dit zijn zeer aanmoedigende cijfers, een consolidatie van onze positie.'' Henri Féret (FN) zal volgend jaar de concurrentie aangaan met het Vlaams Blok in Vlaanderen, met name in Antwerpen en Gent. Hij is boos over de opkomst van het Vlaams Blok in Henegouwen, die hij ,,belachelijk'' noemt. Verder wijst hij erop dat het FN stemmen heeft teruggewonnen die bij de vorige verkiezingen naar Ecolo zijn gegaan. ,,Dit is het resultaat van vier jaar werk uitgevoerd door onze militanten.'' ,,We winnen overal stemmen.'' Jean-Pierre Borbouse (FN) voegt eraan toe dat ,,het publiek op een natuurlijke manier heeft gereageerd op de toenemende immigratieproblemen.''

Philippe Moureaux, de voorzitter van de Brusselse federatie van de PS, had liever gezien dat de linkse partijen eenzelfde resultaat hadden geboekt als bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000, toen zowel PS als Ecolo in de hoofdstad er op vooruit gingen. Dat had de linkse partijen in een betere positie geplaatst, meent Moureaux die niettemin de "grote vreugde bij de socialisten" deelde.

Philippe Moureaux is van oordeel dat Ecolo zich nu moet beraden over wat er gebeurd is sinds de gemeenteraadsverkieziengen toen de twee formaties "een win-win" operatie realiseerden.