Voorzitter Frank Van Hecke is verheugd met de voortuitgang die zijn partij - voor de tiende keer op rij - boekt. ,,Het is meer dan ik in mijn stoutste dromen had gehoopt. De voorbije tien jaar is er één constante bij de verkiezingen: de gestage vooruitgang van het Vlaams Blok. Dit is onze grootste overwinning sinds 1991''. Hij feliciteerde de SP.A met haar overwinning, maar wijst er op dat bijna 80 procent van de Vlaamse kiezer rechts of centrum-rechts stemt. Hij vindt het dan ook hoog tijd dat de thema's waar het Blok op hamert, aangepakt worden door de volgende bestuursploeg. ,,Er mag geen nieuwe linkse regering komen. Vandaar mijn plechtige oproep tot de VLD en CD&V: luister naar uw kiezers en doorbreek het ondemocratische cordon.''

Van Hecke betreurt dat de verschillende partijen nog altijd niet bereid zijn samen te werken. Volgens hem zal het Blok blijven groeien ,,zolang de andere partijen geen rekening met onze kiezers willen rekening houden''.

Van Hecke reikt de hand naar de N-VA, dat volgens hem grotendeels dezelfde doelen nastreeft. ,,Ik betreur de versnippering van de Vlaams-nationalistische kiezers. Vandaar mijn oproep tot de 'verloren stemmen' voor de N-VA: laten we samenwerken om samen de grootste politieke familie van Vlaanderen te worden.''

Joris Van Hauthem : ,,Uiteraard ben ik heel blij met de vooruitgang van onze partij. Het is de tiende keer op rij dat we winnen. De ironie van het lot is wel dat een partij die mee de kiesdrempel heeft goedgekeurd, namelijk Agalev, daar meteen het slachtoffer van wordt.''

,,Dit is een grote doorbraak voor het Vlaams Blok. De bevolking ziet in dat het Blok de enige echte oppositiepartij in Vlaanderen is''. Dat verklaart Blok-kopstuk Filip Dewinter.

Volgens Dewinter is de vernieuwingsoperatie van zijn partij - de vervrouwelijking, de afronding van de scherpe kantjes - over de hele lijn geslaagd. Dat de partij haar plafond heeft bereikt, gelooft Dewinter niet. ,,Men zegt al 25 jaar dat we aan ons plafond zitten. We zijn nu bijna even groot als de CD&V. De bevolking ziet in dat wij de enige echte oppositiepartij zijn'', aldus Dewinter, die er nog op wijst dat het Blok op het platteland een inhaaloperatie heeft ingezet.
Bert Schoofs, de Kamer-lijsttrekker voor het Vlaams Blok in Limburg, bestempelde de sp.a zondag als de "allochtonenpartij van Beringen". Schoofs deed dat in een reactie op de grote vooruitgang die de sp.a ook in de voormalige Limburgse mijngemeente boekte.

Het Vlaams Blok behaalde in de thuisbasis van Schoofs in Beringen een winst van 1,7 procent en lijkt daarmee een tweede zetel te kunnen behalen in Limburg. Volgens Schoofs heeft de sp.a "geprofiteerd van de naar schatting 2.000 nieuwe Belgen die in Beringen wonen en dankt de partij zijn overwinning daaraan. Ze is gaan lopen met de stem van de allochtone kiezers in Beringen".

Anke Van dermeersch: ,,De Vlaming begrijpt stilaan dat wij het enige alternatief zijn. Ik hoop dat de VLD afgestraft zal worden voor zijn leugens en zijn niet ingeloste beloftes.''