In een eerste reactie zei een aangeslagen Mieke Vogels dat deze nederlaag zeker niet het einde van Agalev betekent. Ook niet als zou blijken dat de groenen de kiesdrempel niet halen. Ze gaf wel toe dat de partij nu een crisisberaad moet houden.

Volgens Vogels gaat Agalev zich de komende dagen bezinnen over haar positie in de Vlaamse regering. ,,Er is een probleem, maar ik ga me daar nu niet definitief over uitspreken. We moeten daar nu rustig over nadenken. Dit is niet onze mooiste dag. Het komt zwaar aan. We moeten ons bezinnen. Er was een soort trend vanuit verschillende hoeken om al wat niet populair was, in de schoenen van Agalev te schuiven. We hebben fouten gemaakt. Politiek is voor een groot deel perceptie, en die perceptie hadden wij niet mee. We hebben onze realisaties niet voldoende verkocht. Wij betalen voor alles wat misgelopen is.''

Politiek secretaris Jos Geysels is ,,niet tevreden maar ook niet aangeslagen'' over de uitslag. Volgens hem speelden dossiers zoals dat van de nachtvluchten in hun nadeel. Hij wijst daarnaast op de andere partijen die Agalev de voorbije maanden zwaar hebben aangepakt.

De nederlaag van de groenen heeft dan ook minder met het beleid, maar meer met de foute beeldvorming rond Agalev te maken, aldus Geysels. Hij benadrukte fier te blijven over de realisaties van de groene partij in de regering. Ondanks de slechte resultaten blijven de groene doelstellingen behouden. Het ideeëngoed is niet in crisis, aldus Geysels. Hij weigert conclusies te trekken over zijn eigen positie. ,,Dat wordt door de partij beslist.''

Geysels kon zondagavond nog niet zeggen of Agalev in de Vlaamse regering blijft. Het partijbestuur zal eerst over de zaak geraadpleegd worden, net zoals over de door het kartel sp.a-Spirit voorgestelde samenwerking. Geysels beklemtoonde wel voorstander te blijven van samenwerking inzake concrete punten.

Lode Van Oost, Agalev-lijsttrekker in Brussel-Halle-Vilvoorde, noemde bij Radio 2 Vlaams-Brabant de nederlaag van zijn partij ,,een historisch dieptepunt".

,,Diegenen die hopen dat wij er nu het bijltje bij neerleggen hebben het echter verkeerd voor. We hebben al andere dieptepunten gekend en desnoods moeten we terug een aantal jaren door de woestijn", aldus Van Oost.

Van Oost schrijft de nederlaag toe ,,aan het feit dat de aanvallen van de laatste weken hun effect niet gemist hebben". Volgens hem is het ook duidelijk dat ,,het kartel SP.A-Spirit heel veel progressieve kiezers aangesproken heeft".

In een eerste reactie op de verkiezingsnederlaag van de groenen zei Agalev-lijsttrekker voor de Kamer in Limburg, Jacinta De Roeck dat haar partij wel erg zwaar op de korrel genomen was door de andere partijen. De Roeck sprak van een ,,dramatische uitslag" en weet die gedeeltelijk aan het feit dat Agalev te weinig uitpakt met eigen verwezenlijkingen.

,,Het is tijd voor een bezinning, want de uitslag voor Agalev heeft mijns inziens ook te maken met het feit dat we te weinig uitpakken met wat we gerealiseerd hebben. Vooral items zoals leefmilieu en landbouw hadden we veel meer in de verf moeten zetten. Dat is alleszins iets waar Agalev in de toekomst verder aan moet werken", luidde het.

Europarlementslid Jan Dhaene vindt dat Agalev ernstig moet overwegen om met het oog op de Europese verkiezingen van 2004 in het kartel sp.a-spirit te stappen. De progressieve kiezer wil een progressief front, zeker nu het Blok nog verder stijgt, zegt hij zondagavond in een reactie op de verkiezingsuitslag.

Jan Dhaene was lijstduwer op de Agalev-kamerlijst in West-Vlaanderen en zit sinds september 2002 in het Europees parlement in opvolging van Cas Van der Taelen. "Wij werken reeds samen met Spirit in het Europees Parlement, en ook onze relatie met de sp.a is goed", stelt hij.

Dhaene zei nog dat hij het zware verlies had zien aankomen. Volgens hem bleek dat de jongste dagen uit de reacties die hij op campagne kreeg.

De catastrofale uitslag voor Agalev komt ook bij Magda Aelvoet, lijsttrekker voor de Kamer in kieskring Leuven, hard aan. "Dit is een zware klap voor Agalev. Dit hadden we zeker niet verwacht." We hebben onze realisaties "onvoldoende verzilverd", luidde het. De ex-minister wijt het verlies ook aan het feit ,,Let op: we zitten nog altijd met een sterke fractie in het Vlaams Parlement en in de gemeenteraden. Maar de kiezer beloont onze regeringsdeelname duidelijk niet. Dat komt deels door de anti-Agalev-campage _ zowel vanuit de oppositie als uit de regering, en deels doordat enkele dossiers slecht zijn uitgedraaid _ ik denk daarbij aan de nachtvluchten. Maar het is niet omdat je een klap krijgt, dat je dood bent. We zijn niet dood''

Maar "het groene project behoudt zijn plaats en is een noodzakelijk element voor de toekomst. We zijn zoals gras: we worden misschien wel platgewalst, maar richten ons daarna weer op." Over hoe het nu verder moet in de Vlaamse regering, wilde Aelvoet niet veel kwijt. "Het is een moeilijke politieke situatie, maar dat moeten we eerst binnen de partij bekijken."

"Deze uitslag is voor mij en de hele ploeg een echte ontgoocheling", vertelt Rita Brauwers, Agalev-lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen. "Dat ik geen bekende televisie-figuur ben, speelt in deze weinig rol. Ik stel vast dat op de plaatsen waar een minister de lijst trok, er een gelijkaardig verlies wordt geleden".

Als oorzaak voor de terugval verwijst de West-Vlaamse vooral naar de houding van de andere partijen de voorbije weken. "Het is als kleine partij niet gemakkelijk om alle kritiek de baas te kunnen. Ik merk intussen dat Vlaams minister Renaat Landuyt nu al de verantwoordelijkheid voor wat er in de Vlaamse regering zal gebeuren in onze schoenen schuift. We zullen daarover morgen de koppen bij elkaar steken".

Ludo Sannen: ,,De kritiek op Agalev was pijnlijk, maar is blijkbaar aangeslagen bij de kiezer. Dat hebben we onvoldoende erkend. De tol van de regeringsdeelname, dat zou kunnen, maar er is meer aan de hand. Maar kom, we bestaan nog, we hebben nog een structuur. Nu moeten we ons dringend beraden over de te volgen strategie.''

Joos Wauters: ,,Deze uitslag is niet goed. De kiezers hebben blijkbaar alle kritiek geslikt die de jongste tijd over ons is uitgestort. Vanmorgen moesten we een kwartier aanschuiven bij het stemlokaal. De mensen spraken me aan en zeiden dat ook dat de schuld van Agalev was. Waar die kritiek vandaan kwam? Van het rechtse denken binnen de VLD en binnen CD&V. De christen-democraten dachten met hun kritiek op Agalev de stemmen terug te winnen die ze bij de vorige verkiezingen hadden verloren, maar dat is ze niet gelukt.'' ,,Als het klopt dat de verloren Agalev-stemmen vooral naar SP.A-Spirit zijn gegaan, dan is dat toch nog een lichtpunt: dat die stemmen binnen het progressieve kamp zijn gebleven. Mijn zetel zijn we alvast kwijt. Maar op het Vlaamse niveau zitten nog altijd Agalev'ers met veel kwaliteit. Hopelijk beloont de kiezer ons daarvoor bij de Vlaamse verkiezingen.''