SP.A-voorzitter Steve Stevaert is zeer tevreden met de goede uitslag van zijn partij. Over een coalitie wil hij voorlopig echter geen uitspraken doen. ,,Laten we eerst een feestje bouwen'', aldus Stevaert.

Hij denkt dat het resultaat te danken is aan de bescheidenheid van zijn ploeg. ,,We zijn als een bescheiden partij naar de verkiezingen getrokken. Laten we dat zo houden. Ik heb geluk gehad. Louis Tobback zorgde voor de bal, Patrick Janssens legde die voor de goal. Ik moest die gewoon binnen stampen'', aldus Stevaert. Het sociaal en progressief project heeft gewerkt stelt hij vast. ,,In tegenstelling tot anderen hebben wij minder beloofd, maar meer gedaan.''

Stevaert dankte de goede uitslag ook aan de begrijpelijke taal die de socialisten hebben gebruikt tijdens de campagne én de belangrijke thema's die ze naar voren brachten. De partijvoorzitter uitte ook zijn tevredenheid over de voorlopig goede uitslag van zusterpartij PS.

Stevaert meent niet dat zijn partij vooral groene kiezers heeft weggekaapt. ,,Wij zijn geen communicerende vaten.'' Stevaert pleitte wel nogmaals voor een kartel met de groenen.

SP.A-minister Frank Vandenbroucke wil zich voorlopig niet uitspreken over een coalitie of over de verdeling van de ministerportefeuilles. ,,Wij staan niet te springen voor Wetstraat 16", stelde Vandenbroucke. Ook na de reuzensprong vooruit van de Vlaamse socialisten roept Vandenbroucke op om bescheiden te blijven. ,,Deze uitslag geeft ons de verantwoordelijkheid om nog iets meer te doen", verklaarde hij. De uitslag bewijst wel dat de samenwerking met Spirit de juiste keuze was, meent hij.

Vandenbroucke zei zich helemaal niet te verheugen over de uitslag van de groenen. ,,Milieubescherming en het ecologische gedachtengoed zijn belangrijk. Er is veel misgelopen met de uitvoering ervan, maar wij hebben geen lessen te lezen aan Agalev".

,,Uit de uitslag blijkt in elk geval dat de volgende regering op een sociale manier moet besturen. Het is lang geleden dat een democratische partij nog eens meer heeft gewonnen dan het Blok. Bovendien lijkt het Blok in sommige steden tegen zijn plafond aan te botsen'', aldus nog Vandenbroucke.

Patrick Janssens (SP.A) is niet van plan om in een volgende regering te stappen mocht die kans hem te beurt vallen. ,,Ik denk ook niet dat men mij dat zal vragen", aldus Janssens. ,,Bovendien heb ik me geëngageerd voor Antwerpen en ik zal me daaraan houden", zegt de gewezen partijvoorzitter zondagavond. Janssens haalde in het kanton Antwerpen ruim 33.000 voorkeurstemmen. Het kartel SP.A-Spirit haalde er ruim 25 procent

Saïd El Khadraoui, de 28-jarige lijsttrekker van het SP.A-Spirit kartel in Leuven, spreekt van een ,,schitterende overwinning''. ,,Alles laat uitschijnen dat we in onze kieskring de onverhoopte doelstelling van een tweede zetel zullen halen. Dit is fantastisch'', aldus El Khadraoui. Op basis van voorlopige uitslagen in de kieskring komt het kartel uit op een winst van 7,8 procent tot 24,2 procent.

De winst van het kartel in Leuven komt bijna volledig overeen met het verlies van Agalev (-8,2 tot 4,9 procent). ,,Het is correct dat we een groot stuk van het verlies aan Agalev van de vorige keer gerecupereerd hebben. Ik denk echter dat onze winst niet volledig samenvalt met hun verlies en dat wij ook andere kiezers hebben kunnen overtuigen', aldus El Khadraoui.

Als het kartel in deze kieskring een tweede zetel haalt, komt naast El Khadraoui met Karen Jiroflee (40) ook nog een tweede Leuvense schepen in het parlement. In het Leuvense college is El Khadraoui schepen van Cultuur en Migrantenbeleid. Jiroflee is er schepen van Sociale Zaken en Leefmilieu.

Volgens Vlaams Spirit-minister Paul Van Grembergen heeft Spirit politiek gezien de juiste keuze gemaakt door een kartel te vormen met de sp.a. Dat heeft hij zondagavond verklaard. Van Grembergen vindt ook dat nu moet gekeken worden hoe het groene gedachtengoed in de Kamer kan worden vertegenwoordigd. Hij stelt vast dat de positieve boodschap van het sp.a/Spirit-kartel het goed doet bij de bevolking.

Van Grembergen vindt ook dat nu moet gekeken worden hoe het groene gedachtengoed in de Kamer kan worden vertegenwoordigd. Van Grembergen stelt vast dat de positieve boodschap van het sp.a/Spirit-kartel het goed doet bij de bevolking.

Dat Agalev zowat verdwijnt uit het parlement stemt Van Grembergen niet tevreden. "We moeten ons hier de komende maanden over buigen. Het groene gedachtengoed mag niet in de achterkeuken worden geplaatst", luidde het.

,,Het was lang geleden dat de mensen, als we op markten kwamen, voor ons stonden te applaudisseren. Ook jonge mensen'' aldus Maya Detiège ,,Ik vind deze uitslag spijtig voor Agalev, omdat dat ook een progressieve partij is. Misschien zullen ze nu minder negatief moeten staan tegenover de andere progressieve partijen.''

,,Het is mijn eerste overwinning in elf jaar politiek en dat is even wennen'', zegt Vlaams minister voor Tewerkstelling en Toerisme Renaat Landuyt. ,,Ik zie in deze overwinning veel appreciatie voor ons werk en een uitdaging voor de toekomst''. Volgens Landuyt zal het beleid binnen de Vlaamse regering nu voor een deel afhangen van de koelbloedigheid van Agalev. ,,Volgens mij is de grootste fout van Agalev dat ze niet mee met SP.A en spirit in onze sociaal-progressieve samenwerking zijn gestapt. Hoe dan ook ben ik nu voor continuïteit. Ik zie geen reden om Agalev uit te sluiten. Twee van de drie regeringspartijen hebben gewonnen''. Wat er binnen de Vlaamse regering zal gebeuren is volgens Landuyt moeilijk te voorspellen. ,,Er is trouwens niet alleen het verlies van Agalev op federaal niveau. We zitten ook met het vertrek van minister-president Patrick Dewael''.