Vlaamse landbouwers die schade geleden hebben door blauwtong, kunnen van de Vlaamse overheid een rentesubsidie en een gewestwaarborg krijgen voor het aanvragen van een overbruggingskrediet. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist, laat minister van Landbouw Kris Peeters (CD&V) weten. De Boerenbond verwelkomt de maatregel.
Het blauwtongvirus zorgde vorig jaar voor belangrijke verliezen bij rundvee- en schapenhouders. Naar schatting 7.000 runderen, 8.000 kalveren en 20.000 schapen stierven als gevolg van de ziekte. De ziekte heeft ook negatieve gevolgen voor de melkproductie en de vruchtbaarheid. Zo zou het aantal kalvingen op jaarbasis met 10.000 afgenomen zijn.

Een aantal veehouders heeft het dan ook tijdelijk moeilijk om het hoofd boven water te houden. De Vlaamse regering kent nu rentesubsidies van drie procent en een gewestwaarborg van tachtig procent toe op een overbruggingskrediet. De kosten zijn ten laste van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Het overbruggingskrediet wordt bepaalt door de omvang van de schade, bedraagt maximaal 45.000 euro per bedrijf en heeft een duur van drie jaar.

De Boerenbond verwelkomt deze maatregel. De federale regering heeft enkele weken geleden ook beslist dat de getroffen veehouders uitstel van betaling van sociale bijdragen kunnen krijgen. Beide maatregelen vullen elkaar aan, zegt de Boerenbond. die betreurt nog wel dat de blauwtong niet erken kon worden als landbouwramp. De organisatie rekent er wel op dat de federale regering bij de fiscale onderhandelingen met de landbouwsector de schade veroorzaakt door blauwtong volledig in rekening zal brengen.