LONDEN - De Iraakse president Jalal Talabani zal een mogelijk doodsvonnis tegen de vroegere machthebber Saddam Hoessein niet ondertekenen. Saddam (67) is onder andere wegens de invasie in Koeweit in 1990 en de gifgasmoorden op de Koerden in de jaren tachtig aangeklaagd.
De 72-jarige Koerd zei op de Britse televisiezender BBC maandag over de vraag of hij een dergelijk oordeel zou onderschrijven: ,,Ik heb zelf een oproep tot de wereldwijde beëindiging van terechtstellingen ondertekend. En ik respecteer mijn handtekening.'' Saddam werd op 13 december 2003 door het Amerikaans leger in een onderaards hol in de omgeving van Tikrit gevat. Sindsdien bevindt hij zich op een onbekende plaats in gevangenisschap. Hij wacht op zijn proces voor een Iraakse rechtbank.

Talabani, advocaat en pleitbezorger voor de mensenrechten, legde er in het interview echter de nadruk op dat hij een dergelijke beslissing toch niet alleen kan nemen, omdat zijn beide vice-presidenten, de sjiiet Adel Abdel Mahdi en de soenniet Ghazi al-Yawar, recht van inspraak hebben. ,,Deze drie moeten beslissen. Ik kan ook afwezig zijn, met vakantie gaan en de beide anderen laten beslissen'', zei de nieuwe president. Talabani weet dat hij met zijn positie helemaal alleen staat.

Hij ontkent de vraag of hij zich zorgen maakt dat een eventuele terechtstelling een negatief effect zou hebben op de inspanningen om de opstandelingen te overwinnen. Na de mogelijke dood van Saddam ,,zullen vele van zijn aanhangers hun hoop en hun ’wishful thinking’ laten varen, dat hij op een dag zal terugkeren'', zei de president.

Geen gijzelaars gevonden

In het Iraakse dorp Madain, waar soennitische extremisten naar verluidt dozijnen sjiieten vast zouden houden, hebben Iraakse veiligheidsdiensten en Amerikaanse troepen een reeks opstandelingen gearresteerd, maar geen gijzelaars gevonden.

Dat zei de Iraakse minister van Veiligheid, Kasim Daoed, vandaag in het parlement in Bagdad. Onder de gearresteerden bevinden zich ook enkele groepsleiders. Een exact aantal werd niet genoemd. De media berichtten afgelopen weekeinde dat opstandelingen in het dorp ten zuidoosten van de hoofdstad een honderdtal sjiieten hadden gegijzeld.

In het noorden van Irak staken vermoedelijke rebellen inmiddels een oliepijplijn in brand. Ooggetuigen spraken van reusachtige rookpluimen. Door de pijplijn vloeit olie van de velden bij Kirkoek naar de grootste raffinaderij van het land in Baiji. Bij gewelddadige incidenten in Irak verloren vandaag minstens acht mensen het leven.