BRUSSEL - De regering wil het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem aanpassen. Daarover heeft het kernkabinet vanmorgen een princiepsakkoord bereikt, bevestigt minister van Mobiliteit Renaat Landuyt. Daarnaast wil het een wettelijk kader ontwikkelen voor het nachtvluchten-dossier.
Het kernkabinet is akkoord het spreidingsplan aan te passen om zo tegemoet te komen aan een uitspraak van het Brusselse hof van beroep. Dat stemde in met een klacht van 67 omwonenden uit de oostrand en sprak zich op 17 maart uit tegen het gebruik van de landingsbaan 02 volgens het spreidingsplan.

,,Er komt een aanpassing die voorziet in de voorlopige opschorting van het preferentiële gebruik van baan 02", aldus Landuyt. De precieze inhoud van de vooropgestelde aanpassingen, worden in de loop van de dag gefinaliseerd en ,,in schema's uitgewerkt".

Daarnaast wil Landuyt een wettelijk kader laten uitwerken rond de hinder veroorzaakt door de vluchten vanop Zaventem. Daarvoor wordt een studie uitgevoerd, aldus nog minister Landuyt.