BRUSSEL - Zeven op de tien Vlamingen is voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Dat blijkt uit een enquête van De Standaard en de VRT. Vijfentwintig procent van de ondervraagden is tegen, slechts vijf procent heeft geen mening. Ook de uitbreiding op 1 mei aanstaande met tien nieuwe lidstaten vinden de Vlamingen een goede zaak.
Turkije heeft al sedert 1999 het statuut van kandidaat-lidstaat en hoopt in 2015 lid te kunnen worden van de Europese Unie. Maar de toetredingsonderhandelingen zijn nog altijd niet gestart. Mogelijk zetten de staats- en regeringsleiders van de Europese lidstaten daarvoor eind dit jaar het licht op groen.

Uitbreiding

Vlamingen staan ook achter de uitbreiding van de Unie op 1 mei met tien nieuwe lidstaten. Drie op de vijf ondervraagden verwelkomen de nieuwe EU-burgers, al hebben ze er doorgaans geen benul van waar die vandaan komen. De helft van de ondervraagden weet niet één nieuwe lidstaat bij naam te noemen.

Gemiddeld kan de Vlaming twee nieuwe lidstaten opsommen. Polen is de toetreder met de grootste naamsbekendheid. Amper twee procent van de ondervraagden kan de tien toetreders foutloos op een rijtje zetten.

Dat de Vlaming de uitbreiding steunt, betekent niet dat hij zich geen zorgen maakt. Drie op de vijf Vlamingen vrezen dat de criminaliteit zal stijgen en dat er jobs verloren zullen gaan als de Europese Unie wordt uitgebreid van 15 naar 25 lidstaten. 55-plussers, gepensioneerden, lager opgeleiden en mensen uit de lagere sociale klassen hebben de meeste schrik. En niet verwonderlijk: wie tegen de uitbreiding is, voorspelt vaker een toename van de criminaliteit en een verlies aan jobs.

De uitgebreide resultaten van de enquête vindt u vanaf morgen on line en in de krant.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig