LEUVEN - Het kernkabinet zit zondagmorgen sinds 10.30 uur in Leuven opnieuw samen om de begrotingscontrole uit te voeren. Na de kern komt de ministerraad samen om de budgettaire oefening af te ronden. Volgens PS-vicepremier Laurette Onkelinx moet nog 250 miljoen euro worden gezocht. Doelstelling is 2007 afronden met een overschot van 0,3 procent van het BBP.
Zaterdag boog een aantal werkgroepen zich tot 's nachts nog over een rist maatregelen die de CO2-uitstoot moeten terugdringen en het gedrag van de consument moeten sturen. De opbrengst zou dan de later dan voorziene invoering van de verpakkingstaks compenseren. Die moest dit jaar normaal gezien nog 320 miljoen euro opleveren.

Het staat zo goed als vast dat er een taks op verpakkingsproducten komt zoals plastic zakken, aluminiumfolie, plastic folie, wegwerpbestek, ... Volgens berekeningen van de werkgroepen zou die maatregel dit jaar nog een kleine 70 miljoen euro in het laatje brengen.

Volgens minister Onkelinx moet de regering dan nog op zoek naar 250 miljoen euro. Mogelijke maatregelen daarvoor zijn het belasten van dieselwagens zonder roetfilter, een kleinere fiscale aftrekbaarheid van brandstof voor bedrijfswagens of het moduleren van de belasting op inverkeerstelling op basis van de CO2-uitstoot. Die knoop wordt vandaag doorgehakt.

MR-vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders stelde zaterdag dat de budgettaire klus al bijna geklaard was. ,,We zitten al bijna aan de 0,3 procent'', verklaarde hij. SP.A-vicepremier en minister van Begroting Freya Van den Bossche en Laurette Onkelinx waren een andere mening toegedaan. Het zal niet zo makkelijk zijn dan sommigen doen uitschijnen, klonk het.