De Europese Unie nam vandaag een verklaring aan waarin staat dat leden die de nieuwe staat Kosovo willen erkennen, dat kunnen doen. De meerderheid van de lidstaten, waaronder België, Duitsland, Groot-Britannië en Frankrijk erkenden de onafhankelijkheid onmiddellijk. Cyprus, Spanje, Griekenland, Roemenië en Slowakije erkennen Kosovo niet. Ook de Verenigde Staten erkenden eerder vandaag al de nieuwe staat.
In de verklaring, ingediend door Spanje, wordt de afscheiding van Kosovo een 'eenmalig gebeuren' genoemd, dat berust op een geschiedenis van geweld, etnische zuivering en door Servië aangedane menselijke rampspoed, en dat nadrukkelijk 'geen precedent' schept. Op deze unieke uitzondering na, blijft de EU de in het internationaal recht geldende 'territoriale onschendbaarheid van staten' hooghouden, zo wordt benadrukt.

Spanje is zelf niet van plan de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen. De verklaring was bedoeld als handreiking aan de landen die dat wel willen. Met name Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië wilden daar zo snel mogelijk toe overgaan en als alle landen zich in de Spaanse verklaring kunnen vinden kan die hun daarvoor een basis geven.

België erkent Kosovo

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht kondigde vandaag na afloop van een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Brussel aan dat België de nieuwe staat Kosovo erkent.

Volgens De Gucht bereikte het kernkabinet vorige woensdag al een akkoord over een erkenning van Kosovo als onafhankelijke staat. Voorwaarde was wel dat de Albanese Kosovaren respect zouden betuigen voor het plan van de Finse bemiddelaar Martti Ahtisaari. Nu dat is gebeurd, staat niets een erkenning meer in de weg.

Naast verschillende EU-lidstaten, de Verenigde Staten en Australië heeft ook Afghanistan de onafhankelijkheid van Kosovo erkend.Europees overleg

Bij aanvang van het EU-overleg zei de Sloveense minister en EU-voorzitter Dimitrij Rupel te verwachten dat 'vele lidstaten de onafhankelijkheid zullen erkennen'. Binnen de EU zijn het vooral de grote lidstaten die pro-onafhankelijkheid zijn. Spanje is binnen de EU een van de tegenstanders. Spanje vreest dat de Kosovaarse onafhankelijkheidsverklaring de separatisten in Baskenland en Catalonië kan aanmoedigen. Moratinos verklaarde bij aankomst op de ministerraad dat de Kosovaarse démarche niet in overeenstemming is met het internationale recht.

Ook Cyprus, Roemenië, Griekenland, Bulgarije en Slovakije weigeren de nieuwe staat te erkennen.

Oproep

De Kosovaarse premier Hashim Thaçi heeft vanmorgen aan 'alle regeringen ter wereld' officieel het verzoek gestuurd om de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen. Hij zei 'in de komende uren' de eerste erkenningen te ontvangen.

'Kosovo zal snel een minister van Buitenlandse Zaken en ambassades doorheen de wereld hebben', voegde Thaçi er nog aan toe.